بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها ترکت میکنند،حتی وقت رفتن با پررویی تمام دستور هم میدهند: مواظب خودت باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چرا تا زنده ایم شادمان نمیکنی؟ همین که مردیم شادروانمان میکنی؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که میام به خودم بگم همه چیز آرومه من چقدر خوشبختم، یه حس درونی بهم میگه :غلط کردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـجـارت نـاشـیـانه ای بـود آن هـمـه نـازی کـه مـن از تـو خـریـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست ، از زنـــدگیـــ ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد! تشنه که شدی مراقب باش ! عجیب وحشی ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یـــخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــس ! کـمی آرامـتـر تنـها شــــو بی صــدا تـر بـــشــــکــــن آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها … تمامشان تاریخ مصرف دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب کردن بعضیا خیانت بـه عالم بشریته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است اما سرما نمی خورم ، تو نگران نباش … کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه هوای من هم برای تو … برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو میگویم دوستت دارم و تو به همه … با گِل هم بسته نمی شود ، دهانی که هرز می پرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو … پایان من نیست … آغاز بی لیاقتی توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته باشن تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون فقط برای تو ضرر داره … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگینی گفته هایم به سنگینی گوشهایت در …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تنها ترکت میکنند،حتی وقت رفتن با پررویی تمام دستور هم میدهند: مواظب خودت باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چرا تا زنده ایم شادمان نمیکنی؟ همین که مردیم شادروانمان میکنی؟؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که میام به خودم بگم همه چیز آرومه من چقدر خوشبختم، یه حس درونی بهم میگه :غلط کردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـجـارت نـاشـیـانه ای بـود آن هـمـه نـازی کـه مـن از تـو خـریـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست ، از زنـــدگیـــ ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد! تشنه که شدی مراقب باش ! عجیب وحشی ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم دستانم اینبار که یـــخ کرد دیگر دستانت را نگیرم آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــس ! کـمی آرامـتـر تنـها شــــو بی صــدا تـر بـــشــــکــــن آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها … تمامشان تاریخ مصرف دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب کردن بعضیا خیانت بـه عالم بشریته !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است اما سرما نمی خورم ، تو نگران نباش … کلاهی که سرم گذاشتی تا گردنم را پوشانده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه هوای من هم برای تو … برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو میگویم دوستت دارم و تو به همه … با گِل هم بسته نمی شود ، دهانی که هرز می پرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو … پایان من نیست … آغاز بی لیاقتی توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته باشن تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون فقط برای تو ضرر داره … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگینی گفته هایم به سنگینی گوشهایت در …