بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بیفتی اسیر سرزنش خاک می شوی در این سرزمین ، سقوط آزاد هم ممکن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــِـــــــرَد ، تا به زنـــــان میرسد… نامش میشود مـــَــــــکـــر … و مــَــکر ، تا به مـــــــردان میرسد… نامش میشود… عـــَـقــــــــل…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ! گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا بودن تاوان سنگینی دارد … وقتی آدمـ ها برای هر دمـ و بازدمـ هوا نیاز دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بودن ها ، دیـر عـادت کن و بــــه نبــودن هــا ، زود …! آدم ها ، نبودن را بهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند بخوان؛ درشت بنویس؛ آویزه ی گوشت کن که : «تقوا» آن نیست؛ که با یک «تق»، وا برود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مترسک سر جالیز نیستن؛ که وقتی واسه کلاغای دلت تکراری شدن عوضشون کنی؛ پس یه کم در مورد آدما منصف باش؛  تا مترسک یکی دیگه نشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه میترسم … مـا به لنگیدن یکــــ جایِ کار عـــادت کـــرده ایـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار . . . این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــا بـــاز هــم خـــودمــان را بــه نفهـمـی بـــزنــــیم ! گـاهـی بفـهـمی ، نفـهـمی .. نفـهـمـی ، اوج ِ فــــهم اسـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت وقتی دروغ می گویی زیبا تر می شوند… اگر می خواهی زیبا ترین باشی همیشه به من بگو دوستت دارم …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از جایی شروع میشه که … دلتنگ کسی باشی که نیست، حوصله کسی رو نداشته باشی که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب که فکر می کنم می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار بیشتر میچسبد تـــــا عاشقانه های این عاشق های تو خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم را به تو تقدیم کردم و تو مرا به هیچ فروختی … چه معامله ی پایاپایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کاری باهات میکنن که یادآوری تمام لطف هایی که در حقشون کردی … به شدت از خودت متنفرت میکنه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بیفتی اسیر سرزنش خاک می شوی در این سرزمین ، سقوط آزاد هم ممکن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــِـــــــرَد ، تا به زنـــــان میرسد… نامش میشود مـــَــــــکـــر … و مــَــکر ، تا به مـــــــردان میرسد… نامش میشود… عـــَـقــــــــل…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بوی آدمیزاد نمی دهیم ! گرگ ها هم برای خوردنمان ناز میکنند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا بودن تاوان سنگینی دارد … وقتی آدمـ ها برای هر دمـ و بازدمـ هوا نیاز دارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بودن ها ، دیـر عـادت کن و بــــه نبــودن هــا ، زود …! آدم ها ، نبودن را بهتر بلدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند بخوان؛ درشت بنویس؛ آویزه ی گوشت کن که : «تقوا» آن نیست؛ که با یک «تق»، وا برود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما مترسک سر جالیز نیستن؛ که وقتی واسه کلاغای دلت تکراری شدن عوضشون کنی؛ پس یه کم در مورد آدما منصف باش؛  تا مترسک یکی دیگه نشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی همه چیز خوبه میترسم … مـا به لنگیدن یکــــ جایِ کار عـــادت کـــرده ایـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ی مـــا فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک اتفــــاق ســـاده ایـــم کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ، یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم … ! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار . . . این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــا بـــاز هــم خـــودمــان را بــه نفهـمـی بـــزنــــیم ! گـاهـی بفـهـمی ، نفـهـمی .. نفـهـمـی ، اوج ِ فــــهم اسـت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایت وقتی دروغ می گویی زیبا تر می شوند… اگر می خواهی زیبا ترین باشی همیشه به من بگو دوستت دارم …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از جایی شروع میشه که … دلتنگ کسی باشی که نیست، حوصله کسی رو نداشته باشی که هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب که فکر می کنم می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار بیشتر میچسبد تـــــا عاشقانه های این عاشق های تو خالی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودم را به تو تقدیم کردم و تو مرا به هیچ فروختی … چه معامله ی پایاپایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا کاری باهات میکنن که یادآوری تمام لطف هایی که در حقشون کردی … به شدت از خودت متنفرت میکنه !