بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بین دوتا انتخاب مردد بودی ؛ شیر یا خط بنداز ! مهم نیست شیر بیفته یا خط … مهم اینه که اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه ، یه دفعه بفهمی : دلت بیشتر میخواد شیر بیفته ، یا خط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــــدگـــی تـــاس خـــوب آوردن نــیــســت! بـــا تــــــاس بـــد، خــــوب زنــــدگـــی کــردن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهــــی است، نه به خاطر وجـــود آدمهای بد، بلکــه به خاطـــر سکـــوت آدمهـــای خـــوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفـــــاوت باشی فقط خـــــوب باش این روزها خــــوب بودن به اندازه کافی متفـــــاوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخر تلخــــی نزدیکیــــم مگر دســــت های خدا شیرینمــــان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـشه سکـوت خــوب نیــست گـاهـی خُـرد میشوی زیـر بـار حـرفهـای نـگفتـه غافـل از اینکـه بــه تـو تـهمـت بـی جنـبگـــی میــزننــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند بجــای آن که ” نگرانــــم ” شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویـــی ندارم! اگر خودم نـــه ، حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهــــــایی خستـــــه شده ام … به کلاغــــها زیر میـــــزی میــــدهم ، تا قصـــه ام را تمــام کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم، وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ شده اند اینروزها… کافی است سر به زیر باشی با بره اشتباهت میگیرند خیز برمیدارند برای دریدنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــــــــــــــــــــــتری که تمام دغدغه اش ست کردن رنــگ لـباس و رژ لبش می باشد چه می داند از درد های یک مرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال من خوب است فقط کمی بزرگتر شده ام عقلم قد کشیده شعورم متبلور شده دلتنگی هایم کوچک شده اند و در فاصله کوتاه  لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت بین دوتا انتخاب مردد بودی ؛ شیر یا خط بنداز ! مهم نیست شیر بیفته یا خط … مهم اینه که اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه ، یه دفعه بفهمی : دلت بیشتر میخواد شیر بیفته ، یا خط …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــــدگـــی تـــاس خـــوب آوردن نــیــســت! بـــا تــــــاس بـــد، خــــوب زنــــدگـــی کــردن است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهــــی است، نه به خاطر وجـــود آدمهای بد، بلکــه به خاطـــر سکـــوت آدمهـــای خـــوب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفـــــاوت باشی فقط خـــــوب باش این روزها خــــوب بودن به اندازه کافی متفـــــاوت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آخر تلخــــی نزدیکیــــم مگر دســــت های خدا شیرینمــــان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـشه سکـوت خــوب نیــست گـاهـی خُـرد میشوی زیـر بـار حـرفهـای نـگفتـه غافـل از اینکـه بــه تـو تـهمـت بـی جنـبگـــی میــزننــد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند بجــای آن که ” نگرانــــم ” شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویـــی ندارم! اگر خودم نـــه ، حداقـــل موهایــم سپیــد بختــــ شدند عاقبتـــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهــــــایی خستـــــه شده ام … به کلاغــــها زیر میـــــزی میــــدهم ، تا قصـــه ام را تمــام کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی‌ سرت به همون سنگی‌ بخوره که به سینه میزدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم، وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ شده اند اینروزها… کافی است سر به زیر باشی با بره اشتباهت میگیرند خیز برمیدارند برای دریدنت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــــــــــــــــــــــتری که تمام دغدغه اش ست کردن رنــگ لـباس و رژ لبش می باشد چه می داند از درد های یک مرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــوابـــــم کــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش حال من خوب است فقط کمی بزرگتر شده ام عقلم قد کشیده شعورم متبلور شده دلتنگی هایم کوچک شده اند و در فاصله کوتاه  لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم…