بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیــــرم من فهمیدم نمی مانی . . دیدم می روی . . رفتی باز هم ایستاده ام نگاه میکنم آخرم میکشد مرا این غرور لعنتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ِ دل کـه می کنــی؛ ضعـف هـایـت، دردهـایــت را می گـذاری تـوی ِ سیـنی؛ و تعـارف می کـنی کـه هـر کـدامـش را کـه می خواهنــد بــردارنـد؛ تیــز کننــد … تیــغ کننــد … و بــزننـد بـه روحـت …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم مدتی بخوابم! نمی دانم چند روز؟ شاید روزی بیدارشوم و دنیا به شکل دیگری باشد و قلب آدم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نیز بگذرد؛ مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛ مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛ در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچ کس نفهمیدشان؛ این نیز بگذرد، مثل زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ: ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی آدمها دوست داشتن که اولین عشق یه نفر باشن….. الان باید دعا کنن که آخریش باشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو‌ی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین تا عمقش براتون مشخص بشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار عجیبی شــده… حتی وقتی میخـندیـم منظـورمـان چیـزه دیگـریست …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش آدمـا مثل ِ فـایل های ‌تو اینـترنـت بودن! هـرکـی رو خـوشت می اومد میتـونستـی دانلود کـنی واسـه خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا جـونـــم یــه بـــار reset کـن لطفـــا ؛ زنـدگــی خیلیــــا هَنـــگ کـــرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود : مراقب باش؛ دست روزگار هلت میده … ولی قرار نیست تو بیفتی … اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری … به همین سادگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من پر از دستهایست که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقاب ها . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلـــیــــس کـــجـــایـــی؟! بـــیـــا … ایـــنـــجـــا عــجــیـــب تــریــن ســـرزمــیــن دنـــیــاســت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت را با دیگری پُر میکنند احساس … سیری چند؟؟! آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا ! دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت دلبستــن شـــان غریـــب است و رفتــن شان آشنـــا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چہ از دست میـرود بگذار بـرود … چیـزی ڪہ بہ اِلتمـاس آلـوده باشد نمیخواهمـ …! هـر چہ بـاشد حتی زنـدگی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه فـــقـر ِ احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم ! نــسلی که دردش را ، کیـبـوردها .. پیامک ها .. و .. تـلفن هـــای ِ پـی در پـی مـی فهمـــنـد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیــــرم من فهمیدم نمی مانی . . دیدم می روی . . رفتی باز هم ایستاده ام نگاه میکنم آخرم میکشد مرا این غرور لعنتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ِ دل کـه می کنــی؛ ضعـف هـایـت، دردهـایــت را می گـذاری تـوی ِ سیـنی؛ و تعـارف می کـنی کـه هـر کـدامـش را کـه می خواهنــد بــردارنـد؛ تیــز کننــد … تیــغ کننــد … و بــزننـد بـه روحـت …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم مدتی بخوابم! نمی دانم چند روز؟ شاید روزی بیدارشوم و دنیا به شکل دیگری باشد و قلب آدم ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نیز بگذرد؛ مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی؛ مثل همه ی دوست داشتن هایی که؛ در ته صندوق خاک خورده ی زمان مخفی ماند؛ و هیچ کس نفهمیدشان؛ این نیز بگذرد، مثل زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨــــﺪ: ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺯﻧﺪﮔــــﯽ، ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐــــــﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻧﻮ، ﺩﺭﺩ ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی آدمها دوست داشتن که اولین عشق یه نفر باشن….. الان باید دعا کنن که آخریش باشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو‌ی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین تا عمقش براتون مشخص بشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار عجیبی شــده… حتی وقتی میخـندیـم منظـورمـان چیـزه دیگـریست …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش آدمـا مثل ِ فـایل های ‌تو اینـترنـت بودن! هـرکـی رو خـوشت می اومد میتـونستـی دانلود کـنی واسـه خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدا جـونـــم یــه بـــار reset کـن لطفـــا ؛ زنـدگــی خیلیــــا هَنـــگ کـــرده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود : مراقب باش؛ دست روزگار هلت میده … ولی قرار نیست تو بیفتی … اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری … به همین سادگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من پر از دستهایست که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقاب ها . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلـــیــــس کـــجـــایـــی؟! بـــیـــا … ایـــنـــجـــا عــجــیـــب تــریــن ســـرزمــیــن دنـــیــاســت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت را با دیگری پُر میکنند احساس … سیری چند؟؟! آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا ! دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت دلبستــن شـــان غریـــب است و رفتــن شان آشنـــا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چہ از دست میـرود بگذار بـرود … چیـزی ڪہ بہ اِلتمـاس آلـوده باشد نمیخواهمـ …! هـر چہ بـاشد حتی زنـدگی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه فـــقـر ِ احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم ! نــسلی که دردش را ، کیـبـوردها .. پیامک ها .. و .. تـلفن هـــای ِ پـی در پـی مـی فهمـــنـد …