بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدن سر عقد نیامدند خداییش جملو رو حال کردید حالا به من ایمان اوردید یا معجزه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید من چرا استخر نمیرم ؟ چون عسل تو آب حل میشه !خداوندا تورا به خاطر این همه تواضع سپاس گزارم :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا من هرجا میرم برای استخدام یه تست اعتیادم ازم میگیرن . . . حالا یه روز رفتم برا معافیت سربازی دکتره میگه جوون به این پهلوونی حیف نیس نمیری سربازی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم… احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رُخ به رُخ که شدیم مــن مات شدم و تــو … چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است بی اهمیتـــــــ رد شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا !! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونی چه کاری بادلم کردی ، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی نمیشناسی منو از من چقدردوری ، تواین روزا چه بی رحمانه مغروری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛ آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت؛ که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی که تــــــــــو از دید من زیبا بودی ؛ دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند ، و تـــــــــو چه اشتباهی مغرور شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد وحشــیانه غرورت را پاره کنم! قلب ترا در مشتم بگیرم و بفـشارم تا حال مرا لحظه ایی بفهمی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد… آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، مــــن کردن های من و تو بود کــه ، هیچوقت مـــــــا نشدیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ، غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . .  از لج خودم .  . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــد نه التـــمـاس هـــایم را و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را… به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که سر عقل آمدن سر عقد نیامدند خداییش جملو رو حال کردید حالا به من ایمان اوردید یا معجزه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید من چرا استخر نمیرم ؟ چون عسل تو آب حل میشه !خداوندا تورا به خاطر این همه تواضع سپاس گزارم :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اقا من هرجا میرم برای استخدام یه تست اعتیادم ازم میگیرن . . . حالا یه روز رفتم برا معافیت سربازی دکتره میگه جوون به این پهلوونی حیف نیس نمیری سربازی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم… احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رُخ به رُخ که شدیم مــن مات شدم و تــو … چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است بی اهمیتـــــــ رد شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا !! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی بـرای دلـتـنـگـی دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـی بـا ایـن هـمـه، گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونی چه کاری بادلم کردی ، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی نمیشناسی منو از من چقدردوری ، تواین روزا چه بی رحمانه مغروری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم؛ آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت؛ که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی که تــــــــــو از دید من زیبا بودی ؛ دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند ، و تـــــــــو چه اشتباهی مغرور شدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد وحشــیانه غرورت را پاره کنم! قلب ترا در مشتم بگیرم و بفـشارم تا حال مرا لحظه ایی بفهمی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد… آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ، مــــن کردن های من و تو بود کــه ، هیچوقت مـــــــا نشدیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ، غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی ســـلام مــــرا بــــــه غـــرورت برســــــان و بـــه او بگــــو بـهـــای قــــــامــت بــلنــــدش تــنــهــایـیـســـــت…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . .  از لج خودم .  . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــد نه التـــمـاس هـــایم را و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را… به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…