بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترایه مجرد تو عروسی ایرانی خودشونو جوری درست میکنن که داماد میگه عجب غلطی کردم اینارو ببین؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر از غضنفر می پرسه این همه قاشق در شکم تو چه کار می کنه؟ غضنفر میگه: دکتر جان الهی من فدات شم خودتان گفتین روزی یک قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میفته دنبال دختره با سنگ میزنه توو سرش . بهش میگه خوب مختو زدم ها !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ديش ماهوارشو می ذاره رو پشت بوم روش مينويسه کولر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 2000 تومني پيدا مي كنه ميگه ما از اين شانسا نداريم پارش میکنه میندازه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو ميگيرن ميگن پدر سوخته چرا پشت ماشينت نوشتي امام با سالاد ! ميگه مگه چيه ؟ از شما بهتره که مينويسين خدا با ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره امام زاده ميبينه يه دختره ميگه خدايا يه شوهر خوب به من بده! غضنفر خودشو ميندازه بغل دختره ميگه خدايا هول نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي خواسته زير دريايي آمريکايي ها رو غرق کنه در مي زنه و فرار مي کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره حج سروصورتش خوني و درب و داغون ميشه بهش ميگن چه اتفاقي افتاده میگه پدر سوخته ها خيلي سنگ ميزدن اما آخر تونستم ببوسمش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن اين همه واسه شما جوک ميسازن ناراحت نميشی ؟ ميگه ای بابا اينا واسه شما جوکه واسه ما خاطره س . !!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نماز قضاهاش زياد ميشه يه کاربن ميذاره زير جانمازش !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون از يه نفر می پرسه : آقا ساعت چنده ؟ طرف ميگه ساعت ۵ . غضنفر ميگه ای بابا از صبح تا حالا هر کسی يه چيزی ميگه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از زلزله بم يه آبادنی رو از زير آوار در ميارن . غضنفر دستش موبايل بوده ميگه ويبراتو رو حال اومديد !؟!؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید... آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: از هم ميهنان آذري زبان خواهشمنديم 5هزار تومني را پشت نويسي نفرماييد..!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس همه چی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترایه مجرد تو عروسی ایرانی خودشونو جوری درست میکنن که داماد میگه عجب غلطی کردم اینارو ببین؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر از غضنفر می پرسه این همه قاشق در شکم تو چه کار می کنه؟ غضنفر میگه: دکتر جان الهی من فدات شم خودتان گفتین روزی یک قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میفته دنبال دختره با سنگ میزنه توو سرش . بهش میگه خوب مختو زدم ها !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ديش ماهوارشو می ذاره رو پشت بوم روش مينويسه کولر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر 2000 تومني پيدا مي كنه ميگه ما از اين شانسا نداريم پارش میکنه میندازه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رو ميگيرن ميگن پدر سوخته چرا پشت ماشينت نوشتي امام با سالاد ! ميگه مگه چيه ؟ از شما بهتره که مينويسين خدا با ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميره امام زاده ميبينه يه دختره ميگه خدايا يه شوهر خوب به من بده! غضنفر خودشو ميندازه بغل دختره ميگه خدايا هول نه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مي خواسته زير دريايي آمريکايي ها رو غرق کنه در مي زنه و فرار مي کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون ميره حج سروصورتش خوني و درب و داغون ميشه بهش ميگن چه اتفاقي افتاده میگه پدر سوخته ها خيلي سنگ ميزدن اما آخر تونستم ببوسمش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن اين همه واسه شما جوک ميسازن ناراحت نميشی ؟ ميگه ای بابا اينا واسه شما جوکه واسه ما خاطره س . !!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون نماز قضاهاش زياد ميشه يه کاربن ميذاره زير جانمازش !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون از يه نفر می پرسه : آقا ساعت چنده ؟ طرف ميگه ساعت ۵ . غضنفر ميگه ای بابا از صبح تا حالا هر کسی يه چيزی ميگه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از زلزله بم يه آبادنی رو از زير آوار در ميارن . غضنفر دستش موبايل بوده ميگه ويبراتو رو حال اومديد !؟!؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه میره تهرون سوار اتوبوس میشه ، به راننده بلیط میده. راننده میگه آقا این بلیط ماله آبادانه ! آبادانیه میگه : کوکا چیشتو خوب باز کن ! روش نوشته آبادان و حومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تهرانیه و آبادانیه رو داشتن اعدام میگردن تهرانیه مثل بید میلرزید... آبادانیه با خونسردیه تمام نگاهی کرد به تهرانیه و گفت: کا مگه بار اولته!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط عمومي بانک مرکزي اعلام کرد: از هم ميهنان آذري زبان خواهشمنديم 5هزار تومني را پشت نويسي نفرماييد..!!!!