بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نمیدونم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا با اینکه از عشق میترسیدم عاشق شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هی تو زندگیم نمیشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هنوز که هنوز ه دلم میخواد باشه .. دلم میخواد ببینمش .. دلم میخواد اینجا باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا این روزها به جای شرافت از آدم ها بیشتر شر و آفت میبینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به بعضیا که خوبی میکنی هار میشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به ظاهر آرومم اما دلم شور میزنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هیچکس نمیتونه جاشو بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا چیزی که منو یاد “اون” میاره .. زیبـاست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا چرا آدما پشیمون میشن .. گاهی از گفته هایشان .. گاهی از نگفته هایشان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی حرف راستو میزنی کسی قبول نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا بعضیا انقد اعتماد به نفس دارن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا آدم موقع امتحانا فکر کلی کارای جدید میکنه و ذهنش مشغول میشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نمیدونم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا با اینکه از عشق میترسیدم عاشق شدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هی تو زندگیم نمیشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هنوز که هنوز ه دلم میخواد باشه .. دلم میخواد ببینمش .. دلم میخواد اینجا باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا این روزها به جای شرافت از آدم ها بیشتر شر و آفت میبینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به بعضیا که خوبی میکنی هار میشن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا به ظاهر آرومم اما دلم شور میزنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا هیچکس نمیتونه جاشو بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا چیزی که منو یاد “اون” میاره .. زیبـاست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا چرا آدما پشیمون میشن .. گاهی از گفته هایشان .. گاهی از نگفته هایشان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی حرف راستو میزنی کسی قبول نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا بعضیا انقد اعتماد به نفس دارن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا آدم موقع امتحانا فکر کلی کارای جدید میکنه و ذهنش مشغول میشه