بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت که به سرم می‌ زند دیگر در هیچ هوایی نمی ‌توانم نفس بکشم عجب نفس ‌گیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم مرا اسیرخودکردی دعایم کن که آخرین نفس را در این قفس بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجویت چشمانم از نفس افتاد کجای جغرافیای دلت هستم که خانه ام ابریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دلیل کارهایم، تویی حتی نفس کشیدنهایم به عشق توست احساس بت پرستی میکنم اما نه بتها ساخته دست بشرند و تو شاهکارترین خلقت اویی خدایا مرا ببخش اما او هم لایق ستایش کردن هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه ها را مزه مزه کنم مادام نفس عمیق بکشم؛ این روزها انگار خود, زندگی میشوم خدایا ممنون این معجزه ی پاییز توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه ی هوای من هم برای تو برای نفس نفس زدن در آغوش دیگری لازمت میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه چیز جفت افرید جز بینى,دهان,قلب چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از عطر نفس های تو فهمیدم چرا کارشان رو به کسادی میرود عطارها جای رسم دایره گاهی مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگارها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه یکی باشه که بغلت کنه سرتو بزاری رو سینش ارومت کنه حرم نفس هایش تنت داغ کنه عطر دستاش موهاتو نوازش کنه چقدر خوبه چقدر خوبه که اروم دم گوشت بگه غصه نخوریا من کنارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میان دستانت لحظه ای‌ چشم هایم را ببندم و دنیا به سکوت صدای‌ نفس هایت فرو رود نمیدانی‌ چه هیجانی‌ ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا ابری ست، نفس بالا نمی آید بزن باران نوازش کن تن رنجور مردم را زمین حال بدی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است تکرار نامنظم من بی تو بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مثل همیشه آنقدر نفس می کشم تا تمام شود همه آن هوایی که سراغ ترا می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو، لب های تو، بوسه های تو من به خورشید ایمان ندارم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم موسیقی متن تمام فیلم هایم صدای نفس هایت بود نازنین یارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت که به سرم می‌ زند دیگر در هیچ هوایی نمی ‌توانم نفس بکشم عجب نفس ‌گیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده که برایت نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم مرا اسیرخودکردی دعایم کن که آخرین نفس را در این قفس بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جستجویت چشمانم از نفس افتاد کجای جغرافیای دلت هستم که خانه ام ابریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دلیل کارهایم، تویی حتی نفس کشیدنهایم به عشق توست احساس بت پرستی میکنم اما نه بتها ساخته دست بشرند و تو شاهکارترین خلقت اویی خدایا مرا ببخش اما او هم لایق ستایش کردن هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه ها را مزه مزه کنم مادام نفس عمیق بکشم؛ این روزها انگار خود, زندگی میشوم خدایا ممنون این معجزه ی پاییز توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهمیه ی هوای من هم برای تو برای نفس نفس زدن در آغوش دیگری لازمت میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه چیز جفت افرید جز بینى,دهان,قلب چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از عطر نفس های تو فهمیدم چرا کارشان رو به کسادی میرود عطارها جای رسم دایره گاهی مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگارها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه یکی باشه که بغلت کنه سرتو بزاری رو سینش ارومت کنه حرم نفس هایش تنت داغ کنه عطر دستاش موهاتو نوازش کنه چقدر خوبه چقدر خوبه که اروم دم گوشت بگه غصه نخوریا من کنارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میان دستانت لحظه ای‌ چشم هایم را ببندم و دنیا به سکوت صدای‌ نفس هایت فرو رود نمیدانی‌ چه هیجانی‌ ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا ابری ست، نفس بالا نمی آید بزن باران نوازش کن تن رنجور مردم را زمین حال بدی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است تکرار نامنظم من بی تو بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مثل همیشه آنقدر نفس می کشم تا تمام شود همه آن هوایی که سراغ ترا می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی نفس های تو، دست های تو، آغوش تو، لب های تو، بوسه های تو من به خورشید ایمان ندارم عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم موسیقی متن تمام فیلم هایم صدای نفس هایت بود نازنین یارم