بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدنم در این مرگ تدریجی مثل خودکشیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم تا تمام شود همه هوایی که سراغ تو را میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضبط میکنم تمام حرفایت را نه برای روزهای بی تو بودن صدایت آنقدر آرامم میکند که یادم میرود باید نفس بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت عطر نفس هایت نزدیک من باشند و من محروم از استشمام نفس هایت، دلتنگ تر میشوم وقتی از همیشه نزدیک تری ومن عاجز از دیدارتو ای عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین قدم میزنم اما حواسم به هوایی است که تو در آن نفس میکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حکمت بازی های کودکانه را می فهمم زوووووووووووو تمرین این روزهای نفس گیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس، درد است که میکشم ای کاش یا بودی، یا اصلا نبودی این که هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر, گوشی را جابجا می کند: نفس عمیق عمیق تر و می گوید: حجم شش های شما کم شده است من اما فقط, دلم برای تو تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت انار را می ترکاند نفس هایت سیب را می رساند آغوشت ابر را می باراند پاییزترینی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست دارم با خیال راحت یک نفس عمیق بکشم نفسی که پر باشد از بوی آرامش وجود تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن از اخرین نفس استفاده می کنم تا بهت بگم: دوستت دارم عزیزه دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه روز ، نه شب تنها شمارش نفس های تو  عمر من است نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در کشوری نفس می کشم امیر افبی که معرفت مترادف واژه مردانگی است که تمام قول های دنیا اگر مردانه باشد ارزش ایستادن به پایش را دارد که تمام تعصبات مردانه غیرت است و تعصبات زنان فقط حسادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا وقتی دلم هوایت میکند نفس کشیدن فراموشم میشود انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن دنیا رابرای کسی دریدم که مرا به سگی فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون ساعت شنی شده ام که نفس های آخرش را میزند و التماس میکند یکی پیدا شود و برش گرداند من هم نه لطفا برم نگردانید بگذارید تمام شوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدنم در این مرگ تدریجی مثل خودکشیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نفس میکشم تا تمام شود همه هوایی که سراغ تو را میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضبط میکنم تمام حرفایت را نه برای روزهای بی تو بودن صدایت آنقدر آرامم میکند که یادم میرود باید نفس بکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت عطر نفس هایت نزدیک من باشند و من محروم از استشمام نفس هایت، دلتنگ تر میشوم وقتی از همیشه نزدیک تری ومن عاجز از دیدارتو ای عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین قدم میزنم اما حواسم به هوایی است که تو در آن نفس میکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه حکمت بازی های کودکانه را می فهمم زوووووووووووو تمرین این روزهای نفس گیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس، درد است که میکشم ای کاش یا بودی، یا اصلا نبودی این که هستی و کنارم نیستی دیوانه ام میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر, گوشی را جابجا می کند: نفس عمیق عمیق تر و می گوید: حجم شش های شما کم شده است من اما فقط, دلم برای تو تنگ شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت انار را می ترکاند نفس هایت سیب را می رساند آغوشت ابر را می باراند پاییزترینی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوست دارم با خیال راحت یک نفس عمیق بکشم نفسی که پر باشد از بوی آرامش وجود تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن از اخرین نفس استفاده می کنم تا بهت بگم: دوستت دارم عزیزه دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه روز ، نه شب تنها شمارش نفس های تو  عمر من است نازنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در کشوری نفس می کشم امیر افبی که معرفت مترادف واژه مردانگی است که تمام قول های دنیا اگر مردانه باشد ارزش ایستادن به پایش را دارد که تمام تعصبات مردانه غیرت است و تعصبات زنان فقط حسادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا وقتی دلم هوایت میکند نفس کشیدن فراموشم میشود انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن دنیا رابرای کسی دریدم که مرا به سگی فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون ساعت شنی شده ام که نفس های آخرش را میزند و التماس میکند یکی پیدا شود و برش گرداند من هم نه لطفا برم نگردانید بگذارید تمام شوم