بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو یک  ساز در آغوشمی می نوازمت نرم و آرام در نفس هایت میچرخم و لایه لایه اوج میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم نازنین عمیق تر نفس میکشم هوای باهم بودنمان را میبلعم مبتلاتر میشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه میدانی یعنی چه ؟ نفس میکشم ! جایی دورتر از نفسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی شیرینی که به تو دل بستم از تو پرسیدم من :تو منی یا من تو؟ و تو گفتی هر دو، و به تو پیوستم گفتم ای کاش پناهم باشی همه جا و همه وقت تکیه گاهم باشی و تو گفتی هستم؛ تا نفس هست کنارت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نفس به تیز یه شمشیر میشود، ازهرچه امیر افبی آدمیست دلت سیر میشود، کاری ندارم که، کجایی؟ چه میکنی؟ ولی ای دوست بی خدا سر مکن که دلت پیر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن   بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شودفقط نگاه باشد و نفس        زندگی آنقدرها دوام نمی آوردهمین حالا هم دیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی :نمی تونم بی تو نفس بکشم اما حآلا شدی دستگآه اکسیژن این و اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه ؟ باد نفس آسمونه ولی تونفس منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بادصبا مشک فشان هم بشود باز بوی خوش تو رونق عطاری هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به دل نشست نشستنش مقدسه حتی اگه تورو نخواد نفس کشیدنش بسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟ نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟ تنها میدانم ، بسیار میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زمانی دارد نفس هم که باشی؛ دیر برسی من رفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هم دنیا بد نیست گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست / ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو یک  ساز در آغوشمی می نوازمت نرم و آرام در نفس هایت میچرخم و لایه لایه اوج میگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارت که هستم نازنین عمیق تر نفس میکشم هوای باهم بودنمان را میبلعم مبتلاتر میشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه میدانی یعنی چه ؟ نفس میکشم ! جایی دورتر از نفسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی شیرینی که به تو دل بستم از تو پرسیدم من :تو منی یا من تو؟ و تو گفتی هر دو، و به تو پیوستم گفتم ای کاش پناهم باشی همه جا و همه وقت تکیه گاهم باشی و تو گفتی هستم؛ تا نفس هست کنارت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نفس به تیز یه شمشیر میشود، ازهرچه امیر افبی آدمیست دلت سیر میشود، کاری ندارم که، کجایی؟ چه میکنی؟ ولی ای دوست بی خدا سر مکن که دلت پیر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشی باش و مرا به اندازه تمام اشتباهاتم بغل کن   بدون آنکه حرفی میانمان رد و بدل شودفقط نگاه باشد و نفس        زندگی آنقدرها دوام نمی آوردهمین حالا هم دیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی :نمی تونم بی تو نفس بکشم اما حآلا شدی دستگآه اکسیژن این و اون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با باد چیه ؟ باد نفس آسمونه ولی تونفس منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بادصبا مشک فشان هم بشود باز بوی خوش تو رونق عطاری هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به دل نشست نشستنش مقدسه حتی اگه تورو نخواد نفس کشیدنش بسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم تو را به اندازه ی نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه ی تو ؟ نمیدانم چون تو را دوست دارم نفس میکشم یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم ؟ تنها میدانم ، بسیار میخواهم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زمانی دارد نفس هم که باشی؛ دیر برسی من رفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هم دنیا بد نیست گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست / ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست