بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن از باوفا بودنش خسته شده ام چرا مثل بقیه ترکم نمیکند؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن عزیز کار من نیست کار خداست دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل هم نفسیم با نفس خیال تو نفسم هم نفسم هر نفسم فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش تنگ می شود عزیز دل آدم هم که تنگ شود , نفسش میگیرد هوای گذشته ها را می خواهد حتی شده به یک نفس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که هوایت را میکند، دیگر نمیتوانم نفس بکشم بالا نمی آید این نفس لعنتی در هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک آغوش تو از عجایب دنیاست واردش که می شوم زمان بی معنا می شود هیچ بعدی امیرافبی ندارد بی آنکه نفس بکشم روحم تازه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا نفس میکشی دور هوات بگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را، فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا بجای مرده ها خاکم نکنند اینگونه هست حال من چیزی نپرس عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى براى هر نفس حوایى دارد ودیگرى هواى براى نفس هایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است تکرار نا منظم من بی تو بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تقدیر نفس گیری سراغ از من نمی گیری من افتادم به پای تو تو از دست دلم میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تو بیخبر از حال پریشان منیبا همین بیخبری هم نفس جان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیکتر میشوم این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دلیل نفس کشیدنم بودی دیگران فقط عابران خسته ای بودند که شاید گاهی برای پرسیدن آدرس کنارم می ایستادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم تو بین تمام آدم ها در این کره ی خاکی تافته ی جدا بافته ای لبخند بزن نفس من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن از باوفا بودنش خسته شده ام چرا مثل بقیه ترکم نمیکند؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن عزیز کار من نیست کار خداست دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل هم نفسیم با نفس خیال تو نفسم هم نفسم هر نفسم فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش تنگ می شود عزیز دل آدم هم که تنگ شود , نفسش میگیرد هوای گذشته ها را می خواهد حتی شده به یک نفس عمیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که هوایت را میکند، دیگر نمیتوانم نفس بکشم بالا نمی آید این نفس لعنتی در هوای نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک آغوش تو از عجایب دنیاست واردش که می شوم زمان بی معنا می شود هیچ بعدی امیرافبی ندارد بی آنکه نفس بکشم روحم تازه می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا نفس میکشی دور هوات بگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را، فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا بجای مرده ها خاکم نکنند اینگونه هست حال من چیزی نپرس عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکى براى هر نفس حوایى دارد ودیگرى هواى براى نفس هایش ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است تکرار نا منظم من بی تو بی آنکه بدانی برای تو نفس میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تقدیر نفس گیری سراغ از من نمی گیری من افتادم به پای تو تو از دست دلم میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تو بیخبر از حال پریشان منیبا همین بیخبری هم نفس جان منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیکتر میشوم این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دلیل نفس کشیدنم بودی دیگران فقط عابران خسته ای بودند که شاید گاهی برای پرسیدن آدرس کنارم می ایستادند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم تو بین تمام آدم ها در این کره ی خاکی تافته ی جدا بافته ای لبخند بزن نفس من