بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند انسان گاهی برای لحظاتی نفس کشیدن هم فراموشش میشود تو چه هستس لعنتی که حتی از نفس کشیدن هم بالاتر می روی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر صدای نفس های توست وقتی سر بر سینه ام میگذاری و کلمات گورشان را گم میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن سپهری ای که تا لحظه ی تنهایی گفت :تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی بی نفس ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست، آدم ها همین اند؛ نفس می دهی لهت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرف های دلم را در گوش قاصدکی زمزمه کردم که ازحوالی نگاه تو عبور می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادت باشه فقط یکی هس ک به خاطر تو نفس میکشه اونم دماغته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت اما هرگز پایانش را نخواستم مگر میتوان بدون نفس زندگی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتنت روی پیراهنم مانده امروز بوییدمش عمیق، عمیق با هر نفس بغضم امیرافبی را سنگین تر کردم و به یاد آوردم که دیگر، تنت سهم دیگری ست و غمت سهم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم میدونی چرا به نفس نفس افتادم؟ میخوام ریه هامو پرکنم ازهوای بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی تاریخ شارژ علاقه ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتبار دارد همراه آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تیزترین و برّنده ترین چیزی که تو دنیاست چیه؟؟؟ خاطره ای که می خوای فراموش کنی و با هر نفس بیشتر یادت میاد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند انسان گاهی برای لحظاتی نفس کشیدن هم فراموشش میشود تو چه هستس لعنتی که حتی از نفس کشیدن هم بالاتر می روی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفس هایت را با خود بیاورد برای دلم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر صدای نفس های توست وقتی سر بر سینه ام میگذاری و کلمات گورشان را گم میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو نازنین فرایند اکسیژن را به همراه دارد من از نگاه به چشمان تو نفس می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر آن سپهری ای که تا لحظه ی تنهایی گفت :تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی نیست اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی بی نفس ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست، آدم ها همین اند؛ نفس می دهی لهت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حرف های دلم را در گوش قاصدکی زمزمه کردم که ازحوالی نگاه تو عبور می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادت باشه فقط یکی هس ک به خاطر تو نفس میکشه اونم دماغته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخندهای کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت اما هرگز پایانش را نخواستم مگر میتوان بدون نفس زندگی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتنت روی پیراهنم مانده امروز بوییدمش عمیق، عمیق با هر نفس بغضم امیرافبی را سنگین تر کردم و به یاد آوردم که دیگر، تنت سهم دیگری ست و غمت سهم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم میدونی چرا به نفس نفس افتادم؟ میخوام ریه هامو پرکنم ازهوای بودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی تاریخ شارژ علاقه ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتبار دارد همراه آخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی تیزترین و برّنده ترین چیزی که تو دنیاست چیه؟؟؟ خاطره ای که می خوای فراموش کنی و با هر نفس بیشتر یادت میاد