بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمی کشد هوا قدم نمی زند زمین سکوت می کند غزل بدون تو یعنی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی زندگی واست سخت شده یه نفس عمیق بکش و دوباره به زندگیت برس  و بعد متوجه میشه اون نفسی که کشیدی هیچ فایده ای نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو داشتن یه خیاله واسه من یه جور محاله کاش می شد بیای کنارم تا بگم من تورو دارم تو همونی که می خواستم تا ابد باشه کنارم تو بیا همراه من باش نفس و همراز من باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که عشق بود نفس بود زندگی بود مفهوم دلبستگی بود ولی دیگه چیزی نیست فقط بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ای حسابی که هوا را بی من نفس کشیدی سر دو راهی که رسیدی، به چپ برو به جهنم ختم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته که تو نفست هق هق کنی و عشقت به کس دیگه ای بگه نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و باز هم آهم بلند است نفس بی جرعه ای در سینه، بند است صد و هجده؟ بفرما، من خمارم کد انگور نیشابور چند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، نفس کشیدن را برای غصه سخت خواهد کرد می خواهم بخندی تا نفس غصه هایمان بند آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس، نفسم نفستو خیلی میخواد، اگه نفست نفسمو نخواد، نفسم واسه نفست بند میاد، پس نفستو با نفسم یکی کن، که نفسم واسه نفست، نفس نفس میزنه نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه قانونه وقتی بجای نفسم بم میگی نفس یعنی نفسی ک نفسه اما نفس تو نیس شنیدنش ک درد داره گفتنشونمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رویای تو بودن هر روز واسه تنهاییه من قانونه هر چه قدر دور بشی اینجایی من نفس میکشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد بغضی نفس و گلوی او را آزرد می خواست که عشق را نمایان نکند اشک آمد و باز آبرویش را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایم را ب تو تقدیم کرده ام اتنظارت سخته انتظارت برای من ک نه ولی برای نفس کشیدنم سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را با تعداد نفس هایی که می کشی اندازه نمیگیرند، با آن لحظه هایی اندازه میگیرند که نفست بند می اید :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بهتر از نفس هایم کسی درخستگی هایش نفس گیرد هوای زندگی را درتنش جاری کند با من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نمی کشد هوا قدم نمی زند زمین سکوت می کند غزل بدون تو یعنی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی زندگی واست سخت شده یه نفس عمیق بکش و دوباره به زندگیت برس  و بعد متوجه میشه اون نفسی که کشیدی هیچ فایده ای نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو داشتن یه خیاله واسه من یه جور محاله کاش می شد بیای کنارم تا بگم من تورو دارم تو همونی که می خواستم تا ابد باشه کنارم تو بیا همراه من باش نفس و همراز من باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که عشق بود نفس بود زندگی بود مفهوم دلبستگی بود ولی دیگه چیزی نیست فقط بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته ای حسابی که هوا را بی من نفس کشیدی سر دو راهی که رسیدی، به چپ برو به جهنم ختم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قدر سخته که تو نفست هق هق کنی و عشقت به کس دیگه ای بگه نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و باز هم آهم بلند است نفس بی جرعه ای در سینه، بند است صد و هجده؟ بفرما، من خمارم کد انگور نیشابور چند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده، نفس کشیدن را برای غصه سخت خواهد کرد می خواهم بخندی تا نفس غصه هایمان بند آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس، نفسم نفستو خیلی میخواد، اگه نفست نفسمو نخواد، نفسم واسه نفست بند میاد، پس نفستو با نفسم یکی کن، که نفسم واسه نفست، نفس نفس میزنه نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یه قانونه وقتی بجای نفسم بم میگی نفس یعنی نفسی ک نفسه اما نفس تو نیس شنیدنش ک درد داره گفتنشونمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رویای تو بودن هر روز واسه تنهاییه من قانونه هر چه قدر دور بشی اینجایی من نفس میکشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد بغضی نفس و گلوی او را آزرد می خواست که عشق را نمایان نکند اشک آمد و باز آبرویش را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس هایم را ب تو تقدیم کرده ام اتنظارت سخته انتظارت برای من ک نه ولی برای نفس کشیدنم سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را با تعداد نفس هایی که می کشی اندازه نمیگیرند، با آن لحظه هایی اندازه میگیرند که نفست بند می اید :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بهتر از نفس هایم کسی درخستگی هایش نفس گیرد هوای زندگی را درتنش جاری کند با من