بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ! چشمانم شور نبود اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که از من گذشت ، واسه من درگذشت پس روحش شاد و یادش فراموش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم ها تکیه نزن آدم ها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تن کسی رو زخمی کنی دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شما کاروانسرا نیست نگذارید دیگران وسط دل شما خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من تنها بود دل تو اما نه آفرین بر دل پر مشغله ات کز سر لطف با دلم بازی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیسسسسسسسس … کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن آهسته تر سراغش را بگیر ! ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “با احساسم” ولی یادت نره تنفرم یه حسه … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه جا بوی مهر میاد از تو هنوزم بوی بی مهری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما … آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ! چشمانم شور نبود اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که از من گذشت ، واسه من درگذشت پس روحش شاد و یادش فراموش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدم ها تکیه نزن آدم ها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻬﺶ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﺎ ۱۲۳۴ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ۴ﺗﺎ صفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تن کسی رو زخمی کنی دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل شما کاروانسرا نیست نگذارید دیگران وسط دل شما خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من تنها بود دل تو اما نه آفرین بر دل پر مشغله ات کز سر لطف با دلم بازی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیسسسسسسسس … کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن آهسته تر سراغش را بگیر ! ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی ؟ بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی “با احساسم” ولی یادت نره تنفرم یه حسه … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه جا بوی مهر میاد از تو هنوزم بوی بی مهری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما … آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !