بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که دم از مردونگی و رفاقت میزد اما خودش آخر نامردی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد ب قول های مردانه ای ک نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد ب قول های مردانه ای ک نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای پر از نامردی هنوز هم هستن کسایی که واقعن عاشقن به سلامتی عاشقای واقعی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست ماله نسل قدیم بودم ماله نسلی که فقط اونی جرات داشت عاشق بشه مرد بود مردونه عاشق می شد نه ماله این نسل که عاشقی جرات نمیخواد هر نامردی دم از عشق میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی ست وگر عمرم به ناکامی سر آید تو را دارم که مرگم زندگانی ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت قید مردی را بزن نامردباش هرکجا خواهی برو باهرکه خواهی یار باش این رفیقان نارفیقند گفتم ات هوشیار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها دیدم در این دنیای پست حرمت مردی به نامردی شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه مخترع بودم یه دستگاه اختراع میکردم که درجه مردانگی هرکسی رو بهمون نشون بده با هر نامردی رفاقت نکنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا که نامردی مرام مکن مردی که حرام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشق من برو نترس نگران هیچ چیزم نباش من به هیچکس نخواهم گفت که مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی واسه ما اندازه یه نخود مردونگی کرد! تا من واسش یه خروار رو کنم! این دنیا واسه من همش کلک بود و نامردی به هر کی گفتیم نوکرتیم با خنجر کوبید تو جگرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خسته نباشیدم میگم به اونی که انقد نامردی کرد تا تونست جای منو پیش اون بگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش پشت کرد و به هیشکی پشت نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نامردی میگم همه میگن  آخ گفتی. ما از همه بیشتر دیدیم از خیانت میگم همه میگن  آخ گفتی. ما از همه بیشتر دیدیم! بعد که تحقیق میکنی می بینی خودشون از همه نامردتر و خیانتکار ترن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهی نامردند گدایی عشق می کنند، تا آنجا که موفق به تسخیر قلب زن نشده اند اما همین که موفق شدند مردانگی را در کمال نامردی بجا می آورند!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که دم از مردونگی و رفاقت میزد اما خودش آخر نامردی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد ب قول های مردانه ای ک نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول های زنانه شرف دارد ب قول های مردانه ای ک نتیجه اش یک دنیا نامردی است جز مردانگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای پر از نامردی هنوز هم هستن کسایی که واقعن عاشقن به سلامتی عاشقای واقعی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست ماله نسل قدیم بودم ماله نسلی که فقط اونی جرات داشت عاشق بشه مرد بود مردونه عاشق می شد نه ماله این نسل که عاشقی جرات نمیخواد هر نامردی دم از عشق میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی ست وگر عمرم به ناکامی سر آید تو را دارم که مرگم زندگانی ست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار گر سر به نامردی گذاشت قید مردی را بزن نامردباش هرکجا خواهی برو باهرکه خواهی یار باش این رفیقان نارفیقند گفتم ات هوشیار باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها دیدم در این دنیای پست حرمت مردی به نامردی شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه مخترع بودم یه دستگاه اختراع میکردم که درجه مردانگی هرکسی رو بهمون نشون بده با هر نامردی رفاقت نکنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا که نامردی مرام مکن مردی که حرام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشق من برو نترس نگران هیچ چیزم نباش من به هیچکس نخواهم گفت که مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی واسه ما اندازه یه نخود مردونگی کرد! تا من واسش یه خروار رو کنم! این دنیا واسه من همش کلک بود و نامردی به هر کی گفتیم نوکرتیم با خنجر کوبید تو جگرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خسته نباشیدم میگم به اونی که انقد نامردی کرد تا تونست جای منو پیش اون بگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش پشت کرد و به هیشکی پشت نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نامردی میگم همه میگن  آخ گفتی. ما از همه بیشتر دیدیم از خیانت میگم همه میگن  آخ گفتی. ما از همه بیشتر دیدیم! بعد که تحقیق میکنی می بینی خودشون از همه نامردتر و خیانتکار ترن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهی نامردند گدایی عشق می کنند، تا آنجا که موفق به تسخیر قلب زن نشده اند اما همین که موفق شدند مردانگی را در کمال نامردی بجا می آورند!!