بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه بر به این زندگیمون بزنشاید دو تا حکم افتاد دستمونکه هر نامردی آسش رو به رخ ما نکشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشق من! برو! نگران هیچ چیزم نباش! من به هیچکس نخواهم گفت که :مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت هر دو از اینجا خواهیم رفت. تو به کجا میخواهی برسی؟ کاش لحظه ای فکر میکردی که آخر چرا اینهمه نامردی برای چند سال زندگی؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی چه اسم سنگینی است آنقدر سنگین که این روزها از شانه ی بیشتر صاحبانش سر میخورد و می افتد! و راحت تبدیل میشود به نامردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن میتواند خیلی مرد باشد که از نامردی یک مرد چشم بپوشاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تمام غمم از دنیا فقط رنج و درد خودم از بی کسی بود اما نه خنجر و نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی ناراحت را دیدمپرسیدم چرا ناراحتی؟! گفت:شنیده ام بعضی انسانها با صفت من نامردی می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از ته دل گریه میکردم و به تنهایی لعنت می فرستادم، تنهاییم به صدا در آمد و گفت خیلی نامردی تنها کسی که تنهات نگذاشت من بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختری که! نسیم تنهایی گوشه چادرشو هم تکون بده هیچ نگاه نامردی نمیتونه دلشو تکون بده صلوات…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به نامردی پا روی کسی نزارین یادتون باشه دست زمونه پاهای خیلیا رو قطع میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند گدایی عشق میکنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب زن نشدند، اما همین که مطمئن شدندمردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از بچگی بجای مرد که گریه نمیکنه میگفتن مرد که نامردی نمیکنه خیلی دنیای بهتری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را مردانگی! لازم نیست تو نامردی نکن! همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر براي رسيدن به روشناي ملكوت از دروازه وقف بگذري وجود كويري ات به گل مي نشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گاهی از درد دوری بهتر است عاشقم کردی ولی گفتی صبوری بهتر است خیلی نامردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سرد می خواهد.. میان قحطی مرحم،، دلی همدردمیخواهد  مگر یادت نمی آید درآغاز !! محبته  ا شبی گفتم ک درگوشت رفاقت مردم میخواهد!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه بر به این زندگیمون بزنشاید دو تا حکم افتاد دستمونکه هر نامردی آسش رو به رخ ما نکشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس عشق من! برو! نگران هیچ چیزم نباش! من به هیچکس نخواهم گفت که :مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت هر دو از اینجا خواهیم رفت. تو به کجا میخواهی برسی؟ کاش لحظه ای فکر میکردی که آخر چرا اینهمه نامردی برای چند سال زندگی؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی چه اسم سنگینی است آنقدر سنگین که این روزها از شانه ی بیشتر صاحبانش سر میخورد و می افتد! و راحت تبدیل میشود به نامردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زن میتواند خیلی مرد باشد که از نامردی یک مرد چشم بپوشاند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تمام غمم از دنیا فقط رنج و درد خودم از بی کسی بود اما نه خنجر و نامردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی ناراحت را دیدمپرسیدم چرا ناراحتی؟! گفت:شنیده ام بعضی انسانها با صفت من نامردی می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم از ته دل گریه میکردم و به تنهایی لعنت می فرستادم، تنهاییم به صدا در آمد و گفت خیلی نامردی تنها کسی که تنهات نگذاشت من بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون دختری که! نسیم تنهایی گوشه چادرشو هم تکون بده هیچ نگاه نامردی نمیتونه دلشو تکون بده صلوات…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت به نامردی پا روی کسی نزارین یادتون باشه دست زمونه پاهای خیلیا رو قطع میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند گدایی عشق میکنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب زن نشدند، اما همین که مطمئن شدندمردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از بچگی بجای مرد که گریه نمیکنه میگفتن مرد که نامردی نمیکنه خیلی دنیای بهتری داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی را مردانگی! لازم نیست تو نامردی نکن! همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر براي رسيدن به روشناي ملكوت از دروازه وقف بگذري وجود كويري ات به گل مي نشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق گاهی از درد دوری بهتر است عاشقم کردی ولی گفتی صبوری بهتر است خیلی نامردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازداغ نامردی نسیم سرد می خواهد.. میان قحطی مرحم،، دلی همدردمیخواهد  مگر یادت نمی آید درآغاز !! محبته  ا شبی گفتم ک درگوشت رفاقت مردم میخواهد!!