بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونی که تو همه این نامردی، ما رو مرد حساب میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ در برابر ان همه نامردی که درحقم کرد سکوت حرف قشنگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛ به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن بهتر از در نگاه دیگران شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! گوشم کر شد نامردی رامگر فریاد میزنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن! اگه تنهایی، تنها بمون اگه نیستی، تنهاش نزار! اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حداقل حرمت عشق رو نشکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار و یک توجیه برایم ردیف کردی تا به خیال خودت نامردی و رفتنت را عقلانی جلوه دهی. اما غافلی از اینکه بازگشت من و تو بسوی خداست و بزودی خدا بین من و تو با عدالت الهی حکم خواهد کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده به این فکر کنی که تنها بقیه نیستند که تو زندگی تو هستن و نامردی در حقت کردن، تو توی چنتا زندگی نقش داشتی؟ در حق چنتا نامردی کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود ک دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوس داشتن ادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به مرد بودنت نیاز داره مرد باش. مردونه حرف بزن. مردونه بخند. مردونه عشق بورز! مردونه گریه کن، مردونه ببخش مرد باش، نه فقط باجسمت، بانگاهت، با احساست، با آغوشت مردباش و هیچوقت نامردی نکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه رفیقایی که تو دریای مردونگی غرق میشن ولی از رو پل نامردی رد نمیشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار چه میکنی با نامردی مردمان؟؟ من هم اگر بگذارند دارم خرده های دلم را چسب میزنم راستی این دل دل میشود؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی مکن پستم ٬ بگیر ای آسمان دستم که من تا بودم و هستم ٬ غلام شاه مردانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام گرفته ام 

بوی مرد می آید از چروک پیراهنت، 
دراین همهمه ی نامردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا هستی دلت شاد! هرچند مرا به قیمت نامردی فروختی اما توروا به قیمت تمام دنیا نمیدهم چون تو بی تا یی برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم خوردم که نامردی کنم در حق نامردان…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اونی که تو همه این نامردی، ما رو مرد حساب میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؟ در برابر ان همه نامردی که درحقم کرد سکوت حرف قشنگی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛ به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن بهتر از در نگاه دیگران شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! گوشم کر شد نامردی رامگر فریاد میزنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه مردی مرد بمون اگه نیستی نامردی نکن! اگه تنهایی، تنها بمون اگه نیستی، تنهاش نزار! اگه عاشقی عاشق بمون اگه نیستی حداقل حرمت عشق رو نشکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار و یک توجیه برایم ردیف کردی تا به خیال خودت نامردی و رفتنت را عقلانی جلوه دهی. اما غافلی از اینکه بازگشت من و تو بسوی خداست و بزودی خدا بین من و تو با عدالت الهی حکم خواهد کرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده به این فکر کنی که تنها بقیه نیستند که تو زندگی تو هستن و نامردی در حقت کردن، تو توی چنتا زندگی نقش داشتی؟ در حق چنتا نامردی کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود ک دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوس داشتن ادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین به مرد بودنت نیاز داره مرد باش. مردونه حرف بزن. مردونه بخند. مردونه عشق بورز! مردونه گریه کن، مردونه ببخش مرد باش، نه فقط باجسمت، بانگاهت، با احساست، با آغوشت مردباش و هیچوقت نامردی نکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه رفیقایی که تو دریای مردونگی غرق میشن ولی از رو پل نامردی رد نمیشن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار چه میکنی با نامردی مردمان؟؟ من هم اگر بگذارند دارم خرده های دلم را چسب میزنم راستی این دل دل میشود؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی مکن پستم ٬ بگیر ای آسمان دستم که من تا بودم و هستم ٬ غلام شاه مردانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام گرفته ام 

بوی مرد می آید از چروک پیراهنت، 
دراین همهمه ی نامردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا هستی دلت شاد! هرچند مرا به قیمت نامردی فروختی اما توروا به قیمت تمام دنیا نمیدهم چون تو بی تا یی برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نامردی نامردان قسم خوردم که نامردی کنم در حق نامردان…