بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامی اونایی که نامردی های زمونه نامردشون نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان درصید عشق به وسعت نامنتهی نامردند گدایی عشق می کنند تا آنجاکه موفق به تسخیر قلب زن نشده اند اما همین که موفق شدند مردانگی رادرکمال نامردی به جا می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از این همه نامردی مردمان این دیار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشه عاشقی ام سگ خور نامردی تو آنقدر خون به دلش هست که هارت بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق موجی است که بر دریای نامردی شناور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه قالی، که اجازه میده هر مردو نامردی روش پا بزارن. اما باز از ارزشش هیچی کم نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم همه نامردایی که در حقم نامردی کردن رو می بخشم چون محتاج بخشیدن تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند گدایی عشق میکنند تا وقتی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند اما همین که مطمئن شدند نامردی را در حد مردانگی انجام میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مرا ببخش قرمزی چشمانم بخاطر سوزششان نبود دلیلش گریه کردن برای نامردی بود ک اسم خودش را “مرد”میگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از بی کسی غمگین است ولی کویر تنهاییم را با بهشت پر از نامردی عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی میخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای نامردی بدنبال چه میگردی نگرد، بیهوده میگردی جوانمردی قدیمی شد رفیقان عهد بشکستند فقط تو ماه شبگردی که بی منت جوانمردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودت که نه ولی برای نامردی هات تنگ شده، آغوشش گرم تر از آغوش من بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سیگار کشیدن هیچکس مرد نشد اما از نامردی خیلی ها سیگاری شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردایی که از پل نامردی نمیرن ولی تو دریای مردی غرق میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کن مردونه عشق بورز مردونه ببخش مرد باش و هیچ وقت نامردی نکن مخصوصا در حق کسی که باورت کرده و بهت تکیه کرده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامی اونایی که نامردی های زمونه نامردشون نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان درصید عشق به وسعت نامنتهی نامردند گدایی عشق می کنند تا آنجاکه موفق به تسخیر قلب زن نشده اند اما همین که موفق شدند مردانگی رادرکمال نامردی به جا می آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از این همه نامردی مردمان این دیار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاشه عاشقی ام سگ خور نامردی تو آنقدر خون به دلش هست که هارت بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق موجی است که بر دریای نامردی شناور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه قالی، که اجازه میده هر مردو نامردی روش پا بزارن. اما باز از ارزشش هیچی کم نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم همه نامردایی که در حقم نامردی کردن رو می بخشم چون محتاج بخشیدن تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند گدایی عشق میکنند تا وقتی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند اما همین که مطمئن شدند نامردی را در حد مردانگی انجام میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مرا ببخش قرمزی چشمانم بخاطر سوزششان نبود دلیلش گریه کردن برای نامردی بود ک اسم خودش را “مرد”میگذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از بی کسی غمگین است ولی کویر تنهاییم را با بهشت پر از نامردی عوض نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی میخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای نامردی بدنبال چه میگردی نگرد، بیهوده میگردی جوانمردی قدیمی شد رفیقان عهد بشکستند فقط تو ماه شبگردی که بی منت جوانمردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خودت که نه ولی برای نامردی هات تنگ شده، آغوشش گرم تر از آغوش من بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سیگار کشیدن هیچکس مرد نشد اما از نامردی خیلی ها سیگاری شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردایی که از پل نامردی نمیرن ولی تو دریای مردی غرق میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کن مردونه عشق بورز مردونه ببخش مرد باش و هیچ وقت نامردی نکن مخصوصا در حق کسی که باورت کرده و بهت تکیه کرده