بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن / هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درامدی.  نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد نمیبخشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشق ! از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا ماه من ، در چشم عاشق آب هست وخواب نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد اما ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر یاری که جان دادم به پاس دوستی دشمنی ها کرد با من، در لباس دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی بستم به آن عهدی که بستی ، تو آخر هردو را باهم شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقی سرد مکن ، در مقام عشق نامردی مکن حرف مردی میزنی مردانه باش ، در سرای عاشقی افسانه باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خویش را مکن تقدیم هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن … خاطرات کسی که  تـو را دور زده حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر باشد یا بزرگتر، چه فرقی میکند؟ باید آنقدر مرد باشد که پای حرفش بماند ! وگرنه دهان هر نامردی بوی گند ” دوستت دارم ” های الکی میدهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلتو شکست صداشو در نیار یه روز دلش می شکنه صداش در میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن / هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درامدی.  نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد نمیبخشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشق ! از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا ماه من ، در چشم عاشق آب هست وخواب نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ( درد ) را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد اما ( درمان ) که نباشی ( نامرد ) می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر یاری که جان دادم به پاس دوستی دشمنی ها کرد با من، در لباس دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی بستم به آن عهدی که بستی ، تو آخر هردو را باهم شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقی سرد مکن ، در مقام عشق نامردی مکن حرف مردی میزنی مردانه باش ، در سرای عاشقی افسانه باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خویش را مکن تقدیم هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن … خاطرات کسی که  تـو را دور زده حالم خوب است …امّا گذشته ام درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچکتر باشد یا بزرگتر، چه فرقی میکند؟ باید آنقدر مرد باشد که پای حرفش بماند ! وگرنه دهان هر نامردی بوی گند ” دوستت دارم ” های الکی میدهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلتو شکست صداشو در نیار یه روز دلش می شکنه صداش در میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستود که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد