بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد ولی مردم ستاره رابیشتردوست دارند. نامردی است آن همه اشک را ب یک چشمک فروختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد ولی مردم ستاره رابیشتردوست دارند. نامردی است آن همه اشک را ب یک چشمک فروختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش تکیه می…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه عزیز و از تو آشغالا نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حق من شد  سکوتت حرف قشنگی نبود…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس نامردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد ولی مردم ستاره رابیشتردوست دارند. نامردی است آن همه اشک را ب یک چشمک فروختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه میبارد ولی مردم ستاره رابیشتردوست دارند. نامردی است آن همه اشک را ب یک چشمک فروختن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش تکیه می…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مرد باشه عزیز و از تو آشغالا نون دربیاره بهتره تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در برابر این همه نامردی که در حق من شد  سکوتت حرف قشنگی نبود…