بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناز و عشوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر دلهایی که در کلاس انتظار غیبت نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایت بوی دوست داشتن می دهد فکری برای چشمانت بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش مهربون ها بخشِ مراقبت های ویژه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگ میشه افتادن از چشم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگ میشه افتادن از چشم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بخوان و بگو در کدام فصل حادثه عاشق خواهی شد که من بیقرار شکفتنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد اما فاجعه است اگر؛ به خاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارد از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بیایی نکرده ام کاری… مرا ببخش برایت همیشه دردسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بجز عشق هیچ چیز برایمان باقی نمانده باشد برای نخستین بار آگاه می شویم که فقط عشق کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تورو بخواد و بیشتر از تو هیچی نخواد تو براش تموم زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاک میکنم هی مینویسم املایم بد نیست؛ از تکرار اسمت لذت میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرعشق باشدگناهی الهی سرا پا گناهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بچه ی تخسم که تو را دیدم و انگار آرام شدم خیره به برنامه ی کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت دریاست میدانم پر از احساس و بارانی و این زیباست میدانم به وقت شب دعایم کن که قلبت چشمه جوشان خوبیهاست میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮔﻞ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﭘﻼﺳﯿﯿﺪﻩ ﺷﯽ ﺍﺳﻤﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﻏﺮﻭﺏ ﮐﻨﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﻨﻢ ﺑﺮﻡ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناز و عشوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر دلهایی که در کلاس انتظار غیبت نکردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایت بوی دوست داشتن می دهد فکری برای چشمانت بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگیجه بهانه بود میخواستم با تمام وجودم احساس کنم تکیه گاهمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش مهربون ها بخشِ مراقبت های ویژه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگ میشه افتادن از چشم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگ میشه افتادن از چشم توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بخوان و بگو در کدام فصل حادثه عاشق خواهی شد که من بیقرار شکفتنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد اما فاجعه است اگر؛ به خاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارد از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه بیایی نکرده ام کاری… مرا ببخش برایت همیشه دردسرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بجز عشق هیچ چیز برایمان باقی نمانده باشد برای نخستین بار آگاه می شویم که فقط عشق کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تورو بخواد و بیشتر از تو هیچی نخواد تو براش تموم زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی پاک میکنم هی مینویسم املایم بد نیست؛ از تکرار اسمت لذت میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرعشق باشدگناهی الهی سرا پا گناهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بچه ی تخسم که تو را دیدم و انگار آرام شدم خیره به برنامه ی کودک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت دریاست میدانم پر از احساس و بارانی و این زیباست میدانم به وقت شب دعایم کن که قلبت چشمه جوشان خوبیهاست میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺳﻤﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮔﻞ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﭘﻼﺳﯿﯿﺪﻩ ﺷﯽ ﺍﺳﻤﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﻏﺮﻭﺏ ﮐﻨﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺟﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﻨﻢ ﺑﺮﻡ