بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست داری یکی پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگیره بعد بگه من کیم؟ توهم دستاشو بگیری وبگی هرکی هستی بمون که خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیونه وجدان داشت این دیونه عشق  داشت این دیونه اسم داشت اما شده شیطان این دیونه ای کاش این دیونه ای جان این دیونه پیک بازبریز بکن عشق باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش چشمان وحشی مرا هیچ نگاه هرزه ای رام نخواهد کرد نگران خودت باش که با هر لبخندی دلت میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم بی عسل چشمهایت روزگارم زهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبور بودند فالگیرانی که این روزهارا در بخت من دیدندو سکوت کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خانه که می آیی  یک دست مال سفید پاکتی سیگار گزیده شعر فروغ  و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خواری من ای گل بی خار نزن من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خوندن پستت قلبم تو دهنم میزد و بعد گریه فدای دلت شم ابجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو روزای تولد به آدما  میگن ایشالا هزار سال زنده باشی اما کاش میگفتن ایشالا تا آخر عمرت زنده باشی مگه زنده بودن فقط نفس کشیدنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به هیچ دختری که نمی دونید آخرش بهش می ریسید یا نه  نگید تو مال منی اگه بگید روح اون محرم روح تو میشه و دیگه امکانش نیست به حالت اولش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد + + + وقتى که به اىدت فکر کنى و گرىت بگىره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد + + + وقتى که به اىدت فکر کنى و گرىت بگىره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮﺗﻮﻥ ﺑﺴﻪ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺭﻫﺎﺗﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهوه نه کاپوچینو نه نسکافه نه هیچکدوم از اینا رو تو هیچکدوم از کافی شاپای شهر نمی خوام کاش تو یه پارک رو یه نیمکت دو تا چایی با هم میخوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است  هر سکوت نشان تنهایی است  هر لبخند نشان مهربانی است  هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها غم برای خوردن زیاد دارم خدایا تو دیگر برایم لقمه نگیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست داری یکی پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگیره بعد بگه من کیم؟ توهم دستاشو بگیری وبگی هرکی هستی بمون که خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیونه وجدان داشت این دیونه عشق  داشت این دیونه اسم داشت اما شده شیطان این دیونه ای کاش این دیونه ای جان این دیونه پیک بازبریز بکن عشق باز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش چشمان وحشی مرا هیچ نگاه هرزه ای رام نخواهد کرد نگران خودت باش که با هر لبخندی دلت میلرزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم بی عسل چشمهایت روزگارم زهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صبور بودند فالگیرانی که این روزهارا در بخت من دیدندو سکوت کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خانه که می آیی  یک دست مال سفید پاکتی سیگار گزیده شعر فروغ  و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خواری من ای گل بی خار نزن من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خوندن پستت قلبم تو دهنم میزد و بعد گریه فدای دلت شم ابجی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو روزای تولد به آدما  میگن ایشالا هزار سال زنده باشی اما کاش میگفتن ایشالا تا آخر عمرت زنده باشی مگه زنده بودن فقط نفس کشیدنه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به هیچ دختری که نمی دونید آخرش بهش می ریسید یا نه  نگید تو مال منی اگه بگید روح اون محرم روح تو میشه و دیگه امکانش نیست به حالت اولش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد + + + وقتى که به اىدت فکر کنى و گرىت بگىره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد + + + وقتى که به اىدت فکر کنى و گرىت بگىره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮﺗﻮﻥ ﺑﺴﻪ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺭﻫﺎﺗﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قهوه نه کاپوچینو نه نسکافه نه هیچکدوم از اینا رو تو هیچکدوم از کافی شاپای شهر نمی خوام کاش تو یه پارک رو یه نیمکت دو تا چایی با هم میخوردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است  هر سکوت نشان تنهایی است  هر لبخند نشان مهربانی است  هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها غم برای خوردن زیاد دارم خدایا تو دیگر برایم لقمه نگیر