بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى توشاهزاده بودن توشک نداشت فقط قصه ازاونجاخراب شد ک من سیندرلانبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز خوب میاد که بالای اسمم بنویسن انا لله و انا الیه راجعون همینو بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه پسرای بامعرفت و با غیرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری ک کناردوست دخترش درازکشیده بود ودختره ازش پرسیدمنودوست داری؟ گفت اگه دوست نداشتم الان  بایدناله میکردی ن سوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار و تمام خاطره ها را بشور تمام دوستت دارم ها تمام عاشقانه ها ببار که من هم شرم نکنم من هم ببارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر به صحنه جرم برمیگردد آنکه دلت را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که خیلی آس بود کلی رکو راست بود اون که مخاطب خاص بود چرا منو ول کرد رفت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی من از هندز فری هم کمترم انقد که واسه گره هنزفری وقت میذارن واسه ما وقت نمیذارن آخ آخ آخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتی می گویم حالم خوبه دوس دارم کسی تو چشمام زل بزنه و بگه راستشو بهم بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خّر هایت را بگیر دیگر توان عبور دادن آن ها را از پل ندارم وقتی می دانم که در آخر مثل همیشه خواهی گفت ما به درد هم نمی خوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان و از وجود کسانی که می خواهندمان بی خبریم  شاید این باشد دلیل تنهایی مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از شماهایی که میان اینجا عمق نوشته ی تنهایی رو نمیتونین درک کنید ولی خیلیا بیشتر از چیزی که شما میخونین تنهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هر چی پست تنهایی و غمگین بزاری تو محیط مجازی دلت وا نشهدل واموندت از دنیای واقعی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشیمانی لحظه ای دوام نمی آوری  اگر بدانی تصمیم داشتم چه بانویی برایت شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دنیا نداشتن است تنها قدم زدن در پیاده رو ها و فکر کردن به کسی که هیچ وقت نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیستگاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى توشاهزاده بودن توشک نداشت فقط قصه ازاونجاخراب شد ک من سیندرلانبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز خوب میاد که بالای اسمم بنویسن انا لله و انا الیه راجعون همینو بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه پسرای بامعرفت و با غیرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری ک کناردوست دخترش درازکشیده بود ودختره ازش پرسیدمنودوست داری؟ گفت اگه دوست نداشتم الان  بایدناله میکردی ن سوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار و تمام خاطره ها را بشور تمام دوستت دارم ها تمام عاشقانه ها ببار که من هم شرم نکنم من هم ببارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر به صحنه جرم برمیگردد آنکه دلت را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که خیلی آس بود کلی رکو راست بود اون که مخاطب خاص بود چرا منو ول کرد رفت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی من از هندز فری هم کمترم انقد که واسه گره هنزفری وقت میذارن واسه ما وقت نمیذارن آخ آخ آخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتی می گویم حالم خوبه دوس دارم کسی تو چشمام زل بزنه و بگه راستشو بهم بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا خّر هایت را بگیر دیگر توان عبور دادن آن ها را از پل ندارم وقتی می دانم که در آخر مثل همیشه خواهی گفت ما به درد هم نمی خوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان و از وجود کسانی که می خواهندمان بی خبریم  شاید این باشد دلیل تنهایی مان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از شماهایی که میان اینجا عمق نوشته ی تنهایی رو نمیتونین درک کنید ولی خیلیا بیشتر از چیزی که شما میخونین تنهان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی هر چی پست تنهایی و غمگین بزاری تو محیط مجازی دلت وا نشهدل واموندت از دنیای واقعی گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشیمانی لحظه ای دوام نمی آوری  اگر بدانی تصمیم داشتم چه بانویی برایت شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از دنیا نداشتن است تنها قدم زدن در پیاده رو ها و فکر کردن به کسی که هیچ وقت نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم خواستن توانستن نیستگاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند