بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روی دلم نگذار پا گذاشتی؛ کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاونی که کاملا درکت میکنه احساساتت رو حس میکنه حرفاتو میفهمه بترس چون این ادم خوب میدونه از کجا بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر؛ بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک بغض سالم ب من هدیه کن گویا بغضی ک اکنون دارم چینی است آخر روزی چند بار میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران از جنس من است و من از جنس باران هر دو بی هدف میباریم به امید رویش یک امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت نان از قلب بیشتر است آنرا می بوسند این را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بهترین دوست ترسید چون هیچ کس روح تو را آنقدر عریان ندیده که جای دقیق زخم ها را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نشسته است همیشه خسته نیست شاید جایی برای رفتن نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ می شوم یا سنگ؟ خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تلخ تر از این نیست که بدونی راه به راه داره بهت دروغ می گه اما هنوزم باتموم وجود دوستش داشته باشی و نتونی نسبت به کاراش اعتراض کنی که فقط نزاری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی دردی نیست ز تنهایی اینکه هستی وتنهایم درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی زنگو میزنهیه خورده نگاش کنم بعد درو باز کنم وقتی چش توچش میشیم طاقت نگاشو ندارم آخه نگاشم عین صداش که گفتم تو بلاتکلیفیش آتیشم میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم  خوب  ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تاحالا نصف شب ازصدای تیک تاک ساعت دلت بگیره؟ خسته شی ازش؟ چیکارش میکنی میزنی داغونش میکنی؟ نامرد من بعدتو ازصدای نفس کشیدنم خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره عاشق شدم دوباره خریت شروع شد دوباره خنده های تو دلی جلوی عشقت دوباره بودنو دیدنو سربه زیری دوباره و دوباره و دوباره اوهوم  میدونی  زندگی هنوزم ادامه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی اون طوریم که تو فکر میکنی نیست شاید عاشقت بودم روزی ولی ببین بی تو هم زنده ام هم زندگی میکنم فقط گاهی در این میان یادت زهر میکند به کامم زندگی را همین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست روی دلم نگذار پا گذاشتی؛ کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاونی که کاملا درکت میکنه احساساتت رو حس میکنه حرفاتو میفهمه بترس چون این ادم خوب میدونه از کجا بزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر؛ بی کسی هم عالمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک بغض سالم ب من هدیه کن گویا بغضی ک اکنون دارم چینی است آخر روزی چند بار میشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران از جنس من است و من از جنس باران هر دو بی هدف میباریم به امید رویش یک امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت نان از قلب بیشتر است آنرا می بوسند این را میشکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بهترین دوست ترسید چون هیچ کس روح تو را آنقدر عریان ندیده که جای دقیق زخم ها را بداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نشسته است همیشه خسته نیست شاید جایی برای رفتن نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم دارم بزرگ می شوم یا سنگ؟ خدا میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تلخ تر از این نیست که بدونی راه به راه داره بهت دروغ می گه اما هنوزم باتموم وجود دوستش داشته باشی و نتونی نسبت به کاراش اعتراض کنی که فقط نزاری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر بدانم نیستی دردی نیست ز تنهایی اینکه هستی وتنهایم درد دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی زنگو میزنهیه خورده نگاش کنم بعد درو باز کنم وقتی چش توچش میشیم طاقت نگاشو ندارم آخه نگاشم عین صداش که گفتم تو بلاتکلیفیش آتیشم میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم  خوب  ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده تاحالا نصف شب ازصدای تیک تاک ساعت دلت بگیره؟ خسته شی ازش؟ چیکارش میکنی میزنی داغونش میکنی؟ نامرد من بعدتو ازصدای نفس کشیدنم خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره عاشق شدم دوباره خریت شروع شد دوباره خنده های تو دلی جلوی عشقت دوباره بودنو دیدنو سربه زیری دوباره و دوباره و دوباره اوهوم  میدونی  زندگی هنوزم ادامه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی اون طوریم که تو فکر میکنی نیست شاید عاشقت بودم روزی ولی ببین بی تو هم زنده ام هم زندگی میکنم فقط گاهی در این میان یادت زهر میکند به کامم زندگی را همین