بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر فهمیدم که باید خشمم را پنهان کنم و در اینه بخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی انسانها قایم موشک را دوست دارند پس بعضی وقتها باید برایشان پنهان باشی تا بفهمند احساس بازیچه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است اطرافم را که می نگرم می بینم همه چیز درست است درست همان گونه که نباید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چاره ای نمی ماند وقتی می توانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دروغ میگویی تا من خوشحال شوم و من خوشحال میشوم تا تو دلگیر نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی را کاشتند سبز نشد؛ دیگه نمیگم کاش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا طورى خاطره بسازید که بعد از شما هم بنوانند زندگى کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که می خواهی صدای تپش های قلبم را بشنوی بیا نزدیک تر نترس خاکی نمی شوی سنگ قبرم را تازه شسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بین زمین و آسمان خفته ای جایی در خاطرهء من و خواب تو طولانی است و غم من بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کریم است این جمله یعنی بنده ای به بن بست رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته راه که باشی شده رویه سنگ لب پرتگاه هم میشینی خستگی رفع میکنی ولی امان ازروزی که خسته از زندگی کردن باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خودمو یه جایی جا بزارم, برگردم ببینم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را لای موهام بردم اشک هام رو پاک کردم بازوهام رو بغل کردم تا کی کارهای تو را من انجام بدهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته ست مثل اون دختری که پدر نداشت اما تا صبح بابا نان داد را تمرین میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ؛ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﻪ دلم جز هوایت هوایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابرای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند همدیگر را می کشند لذت می برند دود می کنند تمام می کنند وبعد از اندک زمانی سیگاری دیگر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیر فهمیدم که باید خشمم را پنهان کنم و در اینه بخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی انسانها قایم موشک را دوست دارند پس بعضی وقتها باید برایشان پنهان باشی تا بفهمند احساس بازیچه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است اطرافم را که می نگرم می بینم همه چیز درست است درست همان گونه که نباید باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چاره ای نمی ماند وقتی می توانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دروغ میگویی تا من خوشحال شوم و من خوشحال میشوم تا تو دلگیر نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی را کاشتند سبز نشد؛ دیگه نمیگم کاش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا طورى خاطره بسازید که بعد از شما هم بنوانند زندگى کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که می خواهی صدای تپش های قلبم را بشنوی بیا نزدیک تر نترس خاکی نمی شوی سنگ قبرم را تازه شسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بین زمین و آسمان خفته ای جایی در خاطرهء من و خواب تو طولانی است و غم من بی پایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کریم است این جمله یعنی بنده ای به بن بست رسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته راه که باشی شده رویه سنگ لب پرتگاه هم میشینی خستگی رفع میکنی ولی امان ازروزی که خسته از زندگی کردن باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خودمو یه جایی جا بزارم, برگردم ببینم نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را لای موهام بردم اشک هام رو پاک کردم بازوهام رو بغل کردم تا کی کارهای تو را من انجام بدهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته ست مثل اون دختری که پدر نداشت اما تا صبح بابا نان داد را تمرین میکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ؛ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﮕﯽ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻨﻪ دلم جز هوایت هوایی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهابرای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند همدیگر را می کشند لذت می برند دود می کنند تمام می کنند وبعد از اندک زمانی سیگاری دیگر