بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت خیالی نیست فقط مانده ام چگونه در چشمان به ان زلالی جا داده بودی این همه دورغ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت خیالی نیست فقط مانده ام چگونه در چشمان به ان زلالی جا داده بودی این همه دورغ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رفیقی نداشتم که بگه تا ته خط باهاتم رفیق همه تا وقتی همه چی خوبه کنارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز بازم امشب لبه مرگ پایه خود را پس کشیدم مردم از بس نه شنیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش روزی دست خودم را میگیرم و میروم از این تن از این بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتی انگارهیچ کس دردنیانیست یاشاید من دردنیای کسی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر می شود آدم وقتی عزیزش را صدا می کند و عزیزم نمی شنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهایی سر کردم که نتوانستند خاطره ای برایم بسازند اما تا بخواهی کوله بار تجربه ام را برایم پر کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر کسی مرا میبیند  از حال و روز من میپرسد  شک نکن که اگر هم از حالم بگویم  هیچ کس نمیفهمد همین قدر بدان که به طرز خیلی خیلی تلخی آرامم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم همچون دایره ای میماند؛ که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده تر از خودم فقط من بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بدترین درده هم برای پسر هم برای دختر سکوت حرفای ناگفته ای هست که به طور اشک از چشمانمان سرازیر میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستهای خالی ام رو بگیر می دونم که بنده ی خوبی نبودم اما شک ندارم که خدای خوبی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را کسانى میشکنند که هرگز راضى به شکستن دلشان نبودم از ادمهایت نمیگذرم از دل سنگشان از جنبه نداشتنشان از همه خوبى هایى که دلشان را زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت خیالی نیست فقط مانده ام چگونه در چشمان به ان زلالی جا داده بودی این همه دورغ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت خیالی نیست فقط مانده ام چگونه در چشمان به ان زلالی جا داده بودی این همه دورغ را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت رفیقی نداشتم که بگه تا ته خط باهاتم رفیق همه تا وقتی همه چی خوبه کنارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز بازم امشب لبه مرگ پایه خود را پس کشیدم مردم از بس نه شنیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرش روزی دست خودم را میگیرم و میروم از این تن از این بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتی انگارهیچ کس دردنیانیست یاشاید من دردنیای کسی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر می شود آدم وقتی عزیزش را صدا می کند و عزیزم نمی شنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آدمهایی سر کردم که نتوانستند خاطره ای برایم بسازند اما تا بخواهی کوله بار تجربه ام را برایم پر کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر کسی مرا میبیند  از حال و روز من میپرسد  شک نکن که اگر هم از حالم بگویم  هیچ کس نمیفهمد همین قدر بدان که به طرز خیلی خیلی تلخی آرامم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دلم همچون دایره ای میماند؛ که هیچ گوشه ای برایش دنج نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده تر از خودم فقط من بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت بدترین درده هم برای پسر هم برای دختر سکوت حرفای ناگفته ای هست که به طور اشک از چشمانمان سرازیر میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستهای خالی ام رو بگیر می دونم که بنده ی خوبی نبودم اما شک ندارم که خدای خوبی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم را کسانى میشکنند که هرگز راضى به شکستن دلشان نبودم از ادمهایت نمیگذرم از دل سنگشان از جنبه نداشتنشان از همه خوبى هایى که دلشان را زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره