بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده وبه این فکر میکند که چگونه بمیرد؟ گرسنه وازاد یا سیر واسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انقدر تلخ است که وقتی می خندم قلبم تیر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشش ی قطره اشک برق میزنه به اندازه تمام حرف های دنیا سنگینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت پشتش‌ سنگین‌ بود و جاده‌های‌ دنیا طولانی می‌دانست که‌ همیشه‌ جز اندکی‌ از راه را نخواهد رفت تقصیر او نبود تقدیرش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی چرا دوباره برمیگردی؟؟؟؟؟ نبش قبر گناه است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ هایش عادت کرده بودم از این میسوزم برای اثباتش میگفت به مرگ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بیا گفت؛ پاهایم یخ زده رفتم به پایش سوختم گرم که شد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد همه گویند عجب شاداست عجب خندان دل مردم چه می داند که من دنیایی از اشکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بین ما مرده منم همین روزا میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ضربه و دردیو میشه باحاش کنار اومد اما ضربه ای که قلب میخوره و اثرش رو مغز رو هیچ کارش نمیشه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوای من هوای دیگری در سر داشت یک عمر حسرت در دلم کاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب تولد من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم می کشمت اخر امروز دم غروب  وقت اذان دلم رابااشک اب دادم روبه قبله خواباندمش یک دو سه تمام شد دیگربهانه ات رانمی گیرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل شکسته ای پرسیدند درد دلت چیست؟ گفت از خاطره ها گله دارم که زود گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ارام تر میشدم فقط وفقط اگر میفهمیدی حرف هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه مثل همیشه این یکی هم رفت البته بازم بدون خداحافظی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده وبه این فکر میکند که چگونه بمیرد؟ گرسنه وازاد یا سیر واسیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها انقدر تلخ است که وقتی می خندم قلبم تیر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشش ی قطره اشک برق میزنه به اندازه تمام حرف های دنیا سنگینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت پشتش‌ سنگین‌ بود و جاده‌های‌ دنیا طولانی می‌دانست که‌ همیشه‌ جز اندکی‌ از راه را نخواهد رفت تقصیر او نبود تقدیرش بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی چرا دوباره برمیگردی؟؟؟؟؟ نبش قبر گناه است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ هایش عادت کرده بودم از این میسوزم برای اثباتش میگفت به مرگ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بیا گفت؛ پاهایم یخ زده رفتم به پایش سوختم گرم که شد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد همه گویند عجب شاداست عجب خندان دل مردم چه می داند که من دنیایی از اشکم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بین ما مرده منم همین روزا میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ضربه و دردیو میشه باحاش کنار اومد اما ضربه ای که قلب میخوره و اثرش رو مغز رو هیچ کارش نمیشه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوای من هوای دیگری در سر داشت یک عمر حسرت در دلم کاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب تولد من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم می کشمت اخر امروز دم غروب  وقت اذان دلم رابااشک اب دادم روبه قبله خواباندمش یک دو سه تمام شد دیگربهانه ات رانمی گیرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل شکسته ای پرسیدند درد دلت چیست؟ گفت از خاطره ها گله دارم که زود گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید ارام تر میشدم فقط وفقط اگر میفهمیدی حرف هایم به همین راحتی که میخوانی نوشته نشده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه مثل همیشه این یکی هم رفت البته بازم بدون خداحافظی