بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد, گداییه محبت از کسیه که داری باهاش زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار ها هم عاشق میشوند یادگاری ننویسید اگر قصد برگشت ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه وقتی کسی رو ناراحت میکنی فقط خودت میتونی ارومش کنی مثل مار ک وقتی نیش میزنه  پادزهرشو از خودش میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود نبودن هایت را زیر بالشتم می گذارم و شجاعتم را زیر سوال می برم دوام می اورم تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم فقط دارم اروم اروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلوگیری از  پس رفت    پس باید رفت  هر چاله ای   چاره ای  به من اموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره کارای بعضیا که فکرمیکنندبارفتنشون میسوزی اما نمیدونند که ازادت میکننداز هرچی غم وغصست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی خوام مرفح بی درد باشم ولی می خوام بی درد باشم بی درد دوری بی درد جدایی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار ملودی گوش نوازه باهم بودن و تکرار کردم ولی نمیدانم چرا این بار به جایه باهم بودن بی هم بودن رقم میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا مجبوری احمق باشی روی کاغذ می نویسم دستهای تو و روی ان دست میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات شاید  تنها شادی زندگی ام این است؛ که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنگامی غم می گیرد که نگاهت به دستان گره خورده ی دو ادم  خیره می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت :من لایق تو نیستم نمیدانم خواست لیاقتم را یاداوری کند یا خیانت خودش را توجیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کن سیگار کشیدن ژست مردانه ای است اما اتش گرفتن و بی صدا سوختنش کاملا زنانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت؟ روزگار با ما خوب تا نکرد ما را خوب “تا  کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین درد, گداییه محبت از کسیه که داری باهاش زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار ها هم عاشق میشوند یادگاری ننویسید اگر قصد برگشت ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه وقتی کسی رو ناراحت میکنی فقط خودت میتونی ارومش کنی مثل مار ک وقتی نیش میزنه  پادزهرشو از خودش میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که می شود نبودن هایت را زیر بالشتم می گذارم و شجاعتم را زیر سوال می برم دوام می اورم تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم فقط دارم اروم اروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلوگیری از  پس رفت    پس باید رفت  هر چاله ای   چاره ای  به من اموخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده داره کارای بعضیا که فکرمیکنندبارفتنشون میسوزی اما نمیدونند که ازادت میکننداز هرچی غم وغصست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نمی خوام مرفح بی درد باشم ولی می خوام بی درد باشم بی درد دوری بی درد جدایی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار ملودی گوش نوازه باهم بودن و تکرار کردم ولی نمیدانم چرا این بار به جایه باهم بودن بی هم بودن رقم میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا مجبوری احمق باشی روی کاغذ می نویسم دستهای تو و روی ان دست میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات شاید  تنها شادی زندگی ام این است؛ که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنگامی غم می گیرد که نگاهت به دستان گره خورده ی دو ادم  خیره می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت :من لایق تو نیستم نمیدانم خواست لیاقتم را یاداوری کند یا خیانت خودش را توجیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کن سیگار کشیدن ژست مردانه ای است اما اتش گرفتن و بی صدا سوختنش کاملا زنانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و هنوز نفهمیده باشی اصلا دوستت داشت؟ روزگار با ما خوب تا نکرد ما را خوب “تا  کرد