بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از هم دور شده ایم که وقتی تو به شب میرسی من از سحر گذشته ام نمیبخشم زمین را که اینگونه نامردانه میچرخد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار عشق نیست اخرین پناه عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری دوستی های کوچکو از دل میبره ولی به دوستی های بزرگ عظمت مید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم شنیدنی نیست به چشمهایم نگاه کن سکوتم اشکهایت را جاری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی بگو ما هم بخندیم اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر مسئله ای که تنها راه حلش گذر زمان است بیزارم. تنها یک تنها می داند که تنهایی تنها درد یک تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مجمع الجزایر تنهایی و غمم, پهلو بگیر پهلوی من, شاد کن مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﺑﺪ ﮔﺴﻠﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻧﻪ لا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ! ﻫﯽ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا دارم میگردم.در خودم..دنبال لحظه ای..یا خاطره ای.که با تموم وجودم شاد بوده باشم..اما چیزی پیدا نمیکنم جز لحظه های که باعث شادی عزیزانم شدم اما خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش را که می بندی دید دلش بیشتر می شود دلش را که می شکنی باران لطافت از چشم هایش سرازیر انگار درست شده تا روی عشق را کم کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر از هم دور شده ایم که وقتی تو به شب میرسی من از سحر گذشته ام نمیبخشم زمین را که اینگونه نامردانه میچرخد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار عشق نیست اخرین پناه عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری دوستی های کوچکو از دل میبره ولی به دوستی های بزرگ عظمت مید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم شنیدنی نیست به چشمهایم نگاه کن سکوتم اشکهایت را جاری میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی بگو ما هم بخندیم اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری بگو ما هم بخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر مسئله ای که تنها راه حلش گذر زمان است بیزارم. تنها یک تنها می داند که تنهایی تنها درد یک تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مجمع الجزایر تنهایی و غمم, پهلو بگیر پهلوی من, شاد کن مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﺑﺪ ﮔﺴﻠﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻧﻪ لا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ! ﻫﯽ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا دارم میگردم.در خودم..دنبال لحظه ای..یا خاطره ای.که با تموم وجودم شاد بوده باشم..اما چیزی پیدا نمیکنم جز لحظه های که باعث شادی عزیزانم شدم اما خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش را که می بندی دید دلش بیشتر می شود دلش را که می شکنی باران لطافت از چشم هایش سرازیر انگار درست شده تا روی عشق را کم کند