بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای دردمان را نزد کودک فال فروشی میبینیم که خود همه دردهای دنیا را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کسى ک میمیره دگ ب چیزى تعلق خاطر نداره شاید منم مردم حواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چه ساده عروسک میشویم.. نه لبخند میزنیم و نه شکایت میکنیم.. فقط سکوت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎشی ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین میخوابد کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هازود پشیمان میشوند . گاهی از گفته هایشان .گاهی از نگفته هایشان. گاهی ازگفتن نگفته هایشان. و گاهی هم از نگفتن گفتنی هایشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ از لحظه های بی تو سر کردن دلتنگ ازبودونبود ازروزایی که همیشه دردن دلتنگ از چشمای قشنگت که هیچوقت دروغ نمی گن دلتنگ از چشمای خیسم که باید تا ابد اشک بریزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به شومی روزهای شیرنم یقین دارم میدانم این روزگار هیچ چیز را مجانی نمی بخشد حتی یک لبخند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به شومی روزهای شیرنم یقین دارم میدانم این روزگار هیچ چیز را مجانی نمی بخشد حتی یک لبخند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم رنگ که هیچ، داری بی رنگ می شوی، حواست هست؟! بی رنگ، مثل ابری که پراست، اما نمی خواهد ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنجا من اینجا نیمکتهای دنیا را بد چیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻩ؟ ﭼﻮﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﺷﮏ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻪ ﻏﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ . . . ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ ! ﻏﻢ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯽ ﺍشک ها ﻫﺴﺘﻨﺪ بی ﺩﻟﯿﻞ ، بی ﺑﻬﺎﻧﻪ ، یک ﺩﻓﻌﻪ ای ، ﻧﺼﻒ ﺷﺒﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ می ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ، ﺳﻨﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای دردمان را نزد کودک فال فروشی میبینیم که خود همه دردهای دنیا را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یا بسته چه فرقی میکند پنجره زخم همیشگیه ی دیوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کسى ک میمیره دگ ب چیزى تعلق خاطر نداره شاید منم مردم حواسم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چه ساده عروسک میشویم.. نه لبخند میزنیم و نه شکایت میکنیم.. فقط سکوت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎشی ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین میخوابد کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت شدن از یک حقیقت بهتر از تسکین یافتن با یک دروغ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هازود پشیمان میشوند . گاهی از گفته هایشان .گاهی از نگفته هایشان. گاهی ازگفتن نگفته هایشان. و گاهی هم از نگفتن گفتنی هایشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ از لحظه های بی تو سر کردن دلتنگ ازبودونبود ازروزایی که همیشه دردن دلتنگ از چشمای قشنگت که هیچوقت دروغ نمی گن دلتنگ از چشمای خیسم که باید تا ابد اشک بریزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به شومی روزهای شیرنم یقین دارم میدانم این روزگار هیچ چیز را مجانی نمی بخشد حتی یک لبخند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به شومی روزهای شیرنم یقین دارم میدانم این روزگار هیچ چیز را مجانی نمی بخشد حتی یک لبخند را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم رنگ که هیچ، داری بی رنگ می شوی، حواست هست؟! بی رنگ، مثل ابری که پراست، اما نمی خواهد ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آنجا من اینجا نیمکتهای دنیا را بد چیده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯽ ﺍﺷﮏ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻩ؟ ﭼﻮﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﺷﮏ ﺭﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺪﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻪ ﻏﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ . . . ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ ! ﻏﻢ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ