بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش زیاد دم دست هم نباش زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها عجیب به خوبی، به شیرینی، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیادی می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریاپس ازمدتی صدای امواج را نمی شنوند چه تلخ است قصه عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر… عشق قیمتی گزاف دارد این مردمی که من می بینم هوس را بسیار گرانتر از عشق می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت” متن ساده ای است که همیشه “اشتباه” ترجمه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است…هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شبایی هم برای همه ما هست… که خودمان هم نمیدانیم چمونه… لعنت به این

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

های پسری ک با شکستن دل دختری و با در اوردنه اشکش احساس شاخ بودن بهت دست میده ولی اینن بدون ک اگه روزی پدر شدی اشکهای دخترت کمرتو میشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و من 
همه حواسم پیش مردم شهر بود که عاشق خنده ات نشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را با من تمرین کردتا برای دیگری اجرایش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه دوسش داری اگه عاشقشی اگه حاضری جونتو بدی براش اگه یه لحظه هم نباشه پیشت میمیری به خودش نگو اخه اونم تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل هم مثل اسکناس بود . اگه زخمی میشد با ی چسب همون ارزشو داشت دل که شکست شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم داغی لبهایت را پشت گردنم حس میکنم جایی که . دیگر کسی اجازه ندارد آن را ببوسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قسمت و حکمت بماند برای آنها که درکش میکنند برای من نفهم فقط معجزه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کجایی.. من از تو فقط یک چیز میخواهم پیامبری که معجزه اش خنداندن کودکان خیابانی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی تنها است هرکس را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست رفیقبه یکی دست میدهی که میدانی دیر یا زود او را از دست میدهی.عجیب نیست؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش زیاد دم دست هم نباش زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها عجیب به خوبی، به شیرینی، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیادی می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکنان دریاپس ازمدتی صدای امواج را نمی شنوند چه تلخ است قصه عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذر… عشق قیمتی گزاف دارد این مردمی که من می بینم هوس را بسیار گرانتر از عشق می خرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت” متن ساده ای است که همیشه “اشتباه” ترجمه میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است…هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شبایی هم برای همه ما هست… که خودمان هم نمیدانیم چمونه… لعنت به این

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

های پسری ک با شکستن دل دختری و با در اوردنه اشکش احساس شاخ بودن بهت دست میده ولی اینن بدون ک اگه روزی پدر شدی اشکهای دخترت کمرتو میشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و من 
همه حواسم پیش مردم شهر بود که عاشق خنده ات نشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را با من تمرین کردتا برای دیگری اجرایش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه دوسش داری اگه عاشقشی اگه حاضری جونتو بدی براش اگه یه لحظه هم نباشه پیشت میمیری به خودش نگو اخه اونم تنهات میزاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل هم مثل اسکناس بود . اگه زخمی میشد با ی چسب همون ارزشو داشت دل که شکست شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم داغی لبهایت را پشت گردنم حس میکنم جایی که . دیگر کسی اجازه ندارد آن را ببوسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا قسمت و حکمت بماند برای آنها که درکش میکنند برای من نفهم فقط معجزه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کجایی.. من از تو فقط یک چیز میخواهم پیامبری که معجزه اش خنداندن کودکان خیابانی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که از بی کسی تنها است هرکس را میتواند تحمل کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیست رفیقبه یکی دست میدهی که میدانی دیر یا زود او را از دست میدهی.عجیب نیست؟