بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نبودی   …. اما خیلی چیزها بود نازنین  من بودم باران بود چتر بود بغض بود همراه همیشگی ام هم بود جای خالی ات را می گویم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به تو فکر میکنم باران شروع می‌شود و من چتر ندارم تو را هم ندارم می‌دانی؟ می‌دانی چرا بند نمی‌آید این باران؟ خداست از خجالت آب شده است …. یا رب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر با وسعت نبودنت زیستم که دیگر آمدن ات دردی از من دوا نمی کند   نیا ؛ مدت هاست که به جای تو با جای تو انس گرفته ام نیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما : به شونه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد و برود ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه های من میزنی تا بتکانی تنهایی من را ؟ هه مرسی نکان دادن برف ار روی آدم برفی چه سودی دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو را اصلا خیالى نیست نازنین فقط من مانده ام چگونه ؟! در چشمانى به آن همه زلالى ؟؟؟ جا داده بودى آن همه دروغ را ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میدانیم ، دویدن بی فایده ست اما می دویم، چون ته دلمان به چیزی به نام معجزه ایمان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردم……….. یکی از زمین و….. یکی از زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪ ﯼ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺩﻣﺎﻏﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ” ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده اما امان از گریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب تعداد ادمایی ک نمیفهمن ادمایی هستن ک فهمیده نمیشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم،که گاهی فراموش می کنیم پدر و مادرمان در حال پیر شدن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده! وقتی عصبانی هستی جواب نده! وقتی ناراحتی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم،دندانهایم را خورد… ازبس که درقاب زندگی گفتم:سیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ … ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نبودی   …. اما خیلی چیزها بود نازنین  من بودم باران بود چتر بود بغض بود همراه همیشگی ام هم بود جای خالی ات را می گویم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به تو فکر میکنم باران شروع می‌شود و من چتر ندارم تو را هم ندارم می‌دانی؟ می‌دانی چرا بند نمی‌آید این باران؟ خداست از خجالت آب شده است …. یا رب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر با وسعت نبودنت زیستم که دیگر آمدن ات دردی از من دوا نمی کند   نیا ؛ مدت هاست که به جای تو با جای تو انس گرفته ام نیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما : به شونه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد و برود ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر شانه های من میزنی تا بتکانی تنهایی من را ؟ هه مرسی نکان دادن برف ار روی آدم برفی چه سودی دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو را اصلا خیالى نیست نازنین فقط من مانده ام چگونه ؟! در چشمانى به آن همه زلالى ؟؟؟ جا داده بودى آن همه دروغ را ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میدانیم ، دویدن بی فایده ست اما می دویم، چون ته دلمان به چیزی به نام معجزه ایمان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردم……….. یکی از زمین و….. یکی از زمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﻗﺼﻪ ﯼ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺩﻣﺎﻏﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ، ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ” ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهونه برای گریه زیاده اما امان از گریه های بی بهونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب تعداد ادمایی ک نمیفهمن ادمایی هستن ک فهمیده نمیشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم،که گاهی فراموش می کنیم پدر و مادرمان در حال پیر شدن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشحال هستی قول نده! وقتی عصبانی هستی جواب نده! وقتی ناراحتی تصمیم نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم،دندانهایم را خورد… ازبس که درقاب زندگی گفتم:سیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ … ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ