بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم / افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم / بیا مثل پروانه های غریب نیاز / به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که دیگر خوش نمی گذرد فقط خوشم که دارد میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد  وسعت تنهایی م را حس نکرد  در میان خنده های تلخ من  گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس و همراه من است  شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم  با اشک تمام کوچه را تر کردم  وقتی که شکست بغض تنهایی من  وابستگی ام را به تو باور کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که به پلک مرد می آویزد قانون غرور را بر هم می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم اندکی بغل میخواهم ترجیحاً عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی  ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست داری یکی پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگیره بعد بگه من کیم؟ توهم دستاشو بگیری وبگی هرکی هستی بمون که خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از اونایی که برای گرفتن لایک بیشتراز شیوه های اگر موافقی لایک کن یا امثال این استفاده میکنند + + + اگر تو ام ازشون بدت میاد لایک کن ببینم چند نفریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در دنیای واقعی مرده ایم ذهن ها آشفته خواب ها پریشان خنده ها فتوشاپی دردودل ها با دیوار هایی به نام وب سایت سنجش همدردیها با کامنت و تکرار پشت تکرار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم ….. بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران لابر ویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه کلید عشق تسلیم است …. Just key of love is deference

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزادست دیگر: گاهی خاطراتش آرزویش میشوند بر دل …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم / افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم / بیا مثل پروانه های غریب نیاز / به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که دیگر خوش نمی گذرد فقط خوشم که دارد میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد  وسعت تنهایی م را حس نکرد  در میان خنده های تلخ من  گریه پنهانیم را حس نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون خیالت همه شب مونس و همراه من است  شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم  با اشک تمام کوچه را تر کردم  وقتی که شکست بغض تنهایی من  وابستگی ام را به تو باور کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که به پلک مرد می آویزد قانون غرور را بر هم می ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم اندکی بغل میخواهم ترجیحاً عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از اشکم ولی میخندم به سختی به قول فروغ که میگفت: شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی  ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دوست داری یکی پشت سرت باشه بادستاش جلو چشماتو بگیره بعد بگه من کیم؟ توهم دستاشو بگیری وبگی هرکی هستی بمون که خیلی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد بدم میاد از اونایی که برای گرفتن لایک بیشتراز شیوه های اگر موافقی لایک کن یا امثال این استفاده میکنند + + + اگر تو ام ازشون بدت میاد لایک کن ببینم چند نفریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در دنیای واقعی مرده ایم ذهن ها آشفته خواب ها پریشان خنده ها فتوشاپی دردودل ها با دیوار هایی به نام وب سایت سنجش همدردیها با کامنت و تکرار پشت تکرار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم ….. بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران لابر ویر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه کلید عشق تسلیم است …. Just key of love is deference

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزادست دیگر: گاهی خاطراتش آرزویش میشوند بر دل …