بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تلاطم زمان ... ، بر دل سیاه خویش ، با مرکّب سفید می نویسمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺸﻪ 1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺶ ﺯﻝ ﺯﺩﻡ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻜﺸﻪ||||: ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو همین ثانیه ... نابود کن اونی که الان داره به همسر آینده من پی ام میده و من اینجا حوصلم سر رفته !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮن داده . دﺧﺘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ ﭼﺸﻤﺸﻮن رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺸﻮن ﻣﯿﺰارن . ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرک رو ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خواب ديدم مازاراتی خريدم...... بيرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرايدبود!!!!! فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصوير نداشت پرايد پخش ميکرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اسم بابام نعمت بود و اسم مامانم نازی  اینجوری دلم خوش بود که حداقل  .  .  .  .  .  .  با ناز و نعمت بزرگ شدم  والا به همین برکت^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ هم...... طعم "عسل" میدهد..... اگر.... آنطرف میز تو باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرم اومده میگه عزیزم تو چرا پست نمیزاری تو لاین؟؟؟ اصن بلدی؟؟؟ گفتم: نه عزیزم اصلا لاین فعالیت ندارم  میگه آفرین به زندگیمون برس نمیدونه بلاکه (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد بگذار بخشکد_به درک_ طبع روانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاصیت عشق است .. باید بلدت باشم .. سخت است .. ولی باید در جزر و مدت باشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که باز می گردی این را ازآخرین نگاه نکرده ات به من قول دادی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایران از نظر رفاهی بهترین کشور جهان است . . . . . . . . اینو برای 10 نفر بفرست 500 تا فحش جدید یاد میگیری  منم اول باورم نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم گین ترین "درد"... "مرگ " نیست دلبستگی به کسی است که بدانی  "هست" اما... "اجازه ی" بودن در کنارش را نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز جالبترین عضو بدنه  . . . . . . . . از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه به جز سر امتحان و خطبه عقد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل"موفق باشید"های انتهای برگه امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـه قیـمـتِ صفـر ” تـومـن “ هَمـیـن کـهِ تـــو کنـــار مــن بــآشــی ؛ خوشبخت ترین انـســـآنـَم ……..!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تلاطم زمان ... ، بر دل سیاه خویش ، با مرکّب سفید می نویسمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺩﻣﺎﻏﺸﻪ 1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺶ ﺯﻝ ﺯﺩﻡ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻜﺸﻪ||||: ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو همین ثانیه ... نابود کن اونی که الان داره به همسر آینده من پی ام میده و من اینجا حوصلم سر رفته !!! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮن داده . دﺧﺘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ ﭼﺸﻤﺸﻮن رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺸﻮن ﻣﯿﺰارن . ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﺎرک رو ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديشب خواب ديدم مازاراتی خريدم...... بيرونش مازاراتی بود ولی توش مثه پرايدبود!!!!! فکر کنم چون مغزم ازتوی مازاراتی تصوير نداشت پرايد پخش ميکرد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اسم بابام نعمت بود و اسم مامانم نازی  اینجوری دلم خوش بود که حداقل  .  .  .  .  .  .  با ناز و نعمت بزرگ شدم  والا به همین برکت^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ هم...... طعم "عسل" میدهد..... اگر.... آنطرف میز تو باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرم اومده میگه عزیزم تو چرا پست نمیزاری تو لاین؟؟؟ اصن بلدی؟؟؟ گفتم: نه عزیزم اصلا لاین فعالیت ندارم  میگه آفرین به زندگیمون برس نمیدونه بلاکه (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد بگذار بخشکد_به درک_ طبع روانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خاصیت عشق است .. باید بلدت باشم .. سخت است .. ولی باید در جزر و مدت باشم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که باز می گردی این را ازآخرین نگاه نکرده ات به من قول دادی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایران از نظر رفاهی بهترین کشور جهان است . . . . . . . . اینو برای 10 نفر بفرست 500 تا فحش جدید یاد میگیری  منم اول باورم نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم گین ترین "درد"... "مرگ " نیست دلبستگی به کسی است که بدانی  "هست" اما... "اجازه ی" بودن در کنارش را نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز جالبترین عضو بدنه  . . . . . . . . از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه به جز سر امتحان و خطبه عقد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل"موفق باشید"های انتهای برگه امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو .. بـه قیـمـتِ صفـر ” تـومـن “ هَمـیـن کـهِ تـــو کنـــار مــن بــآشــی ؛ خوشبخت ترین انـســـآنـَم ……..!!