بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا لرزیدی.......... از سفر ترسیدی....... فقط آهسته بگو....... من خدا را دارم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا بهت نمیاد مسافرکش باشی... ترفند دخترا واسه ندادن کرایه :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته میگه هر کسی رشته برق درس خونده مطمئن باشید وقتی ازدواج کرد بچه ی اولشون دختر میشه.کمی دقت کنید ببینید انصافا اینجور نیست.برای من که هست.فامیل آشنا غریبه همسایه همکار همه و همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بدم میاد وقتی مهمون میاد خونمون میگه ببخشید شما دستشویی دارید ؟؟/؟ نه ما میریم شبا پای درخته می رینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزیهای ذهن من: موهاتو بزنی قهرکنه درنیاد... از خودت فرارکنی گم شی... برق بره با بزرگترش بیاد... اشتهات کور بشه ببریش مدرسه نابینایان... روزا که پشه ها می خوابن بری بالا سرشون ویز ویز کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین نیاز هر مردی اینست که به او نیاز داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه گودزیلای ۴ساله میتونه وقتی کارت داره با قربون صدقه م مالکیت بهت بده و وقتی خرش از پُل گذشت صدات بزنه هــــــــــــــــــــوووووی اَنتَـرخانوم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب دیگه این تبلیغ جمع بندی کنکوردربیست روزوجمع کنین چون فقط۱۹روزمونده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ . . . . . . . . . ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ :کی میاد باهم بریم!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﺳﯽ "ﺳﻠﻔﯽ" ﻫﻢ اعلام ﺷﺪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯ" آدم یاد خاک انداز میوفته :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها هم می توانستندحرف بزنند ...! تا دیگر نیازی به کلنجار رفتن با زبانشان را نداشتند . . .! آنوقت بود که دیگر دلها رفاقت میکردند ...نه زبانها کپی آزاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم که بنویسم تو که برنمی گردی... پس فایده این همه نوشتن چیست..؟ . . . . . . . . . . . . . الکی مثلا من شکست عشقی خوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو بزرگترین حادثه ای بود که، تونست یخ قلبمو بشکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت صب به صب با جمله ی صب به خیر عشقشون بیدار میشن!!!  . . من با فوش و بد و بیراه رفیقم که میگه پاشو درس بخون بد بخت هیچ بووووقی نمیشی!!! :///// زندگی ندارم که!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است از خود گذشتن و به ملکوت پیوستن چه خوب است از هیچ به همه چیز رسیدن و چه خوب است از فانی به جاودانگی رسیدن و چه زیباست شهادت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن از قدیم گفتن پول دوتا چیز خودش جور میشه یکی پول خرید جهیزیه  . یکی ام پول خرید سهام استقلال ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا لرزیدی.......... از سفر ترسیدی....... فقط آهسته بگو....... من خدا را دارم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا بهت نمیاد مسافرکش باشی... ترفند دخترا واسه ندادن کرایه :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانون نانوشته میگه هر کسی رشته برق درس خونده مطمئن باشید وقتی ازدواج کرد بچه ی اولشون دختر میشه.کمی دقت کنید ببینید انصافا اینجور نیست.برای من که هست.فامیل آشنا غریبه همسایه همکار همه و همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر بدم میاد وقتی مهمون میاد خونمون میگه ببخشید شما دستشویی دارید ؟؟/؟ نه ما میریم شبا پای درخته می رینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزیهای ذهن من: موهاتو بزنی قهرکنه درنیاد... از خودت فرارکنی گم شی... برق بره با بزرگترش بیاد... اشتهات کور بشه ببریش مدرسه نابینایان... روزا که پشه ها می خوابن بری بالا سرشون ویز ویز کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین نیاز هر مردی اینست که به او نیاز داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه گودزیلای ۴ساله میتونه وقتی کارت داره با قربون صدقه م مالکیت بهت بده و وقتی خرش از پُل گذشت صدات بزنه هــــــــــــــــــــوووووی اَنتَـرخانوم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب دیگه این تبلیغ جمع بندی کنکوردربیست روزوجمع کنین چون فقط۱۹روزمونده!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ . . . . . . . . . ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ :کی میاد باهم بریم!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﺳﯽ "ﺳﻠﻔﯽ" ﻫﻢ اعلام ﺷﺪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "ﺧﻮﯾﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯ" آدم یاد خاک انداز میوفته :-|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلها هم می توانستندحرف بزنند ...! تا دیگر نیازی به کلنجار رفتن با زبانشان را نداشتند . . .! آنوقت بود که دیگر دلها رفاقت میکردند ...نه زبانها کپی آزاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم که بنویسم تو که برنمی گردی... پس فایده این همه نوشتن چیست..؟ . . . . . . . . . . . . . الکی مثلا من شکست عشقی خوردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو بزرگترین حادثه ای بود که، تونست یخ قلبمو بشکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت صب به صب با جمله ی صب به خیر عشقشون بیدار میشن!!!  . . من با فوش و بد و بیراه رفیقم که میگه پاشو درس بخون بد بخت هیچ بووووقی نمیشی!!! :///// زندگی ندارم که!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است از خود گذشتن و به ملکوت پیوستن چه خوب است از هیچ به همه چیز رسیدن و چه خوب است از فانی به جاودانگی رسیدن و چه زیباست شهادت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن از قدیم گفتن پول دوتا چیز خودش جور میشه یکی پول خرید جهیزیه  . یکی ام پول خرید سهام استقلال ...