بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” خودش شد ” بهترین توجیه زمان بچگیامون :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره قیافش شبیه پله های دادگستریه ... اونوقت نوشته به ارواح جدم نیستی درحدم منم ریلکس رفتم تو پی وی براش نوشتم مگه امتحانا شروع نشده نیدونم چرا بلاکم کرد حرف بدی زدم ایا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره تو لاین ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﻣﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ .... . . .. . . . .. ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺯﯾﺮﺵ: ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮﺩ!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو میمالی، اینو میخوری . . . . . . . . . . . . . الکی مثلا من دکتر داروخونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین دلیلی که تو زندگیم نمیتونم پول پارو کنم اینه که.. . . . . . . پول ندارم پارو بخرم...!! کمبود امکانات دارم میفهمی یعنی چی..؟!:-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﻫﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍقبا ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﺶ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻭﺍیمیستن ﻭ ﯾﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ میکنن . . . ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻢ!!! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها میدونستید دهنتون باز باشه نمیشنوید . . . . . یه لحظه دهنتو ببند قیافتم اونجوری نکن منظورم موقع خمیازه کشیدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[تــــــــــــــو] ، قـــــــבر ᓄـطلـق ᓄـنــــــــی!  בر آغــوش تــــــــــو،  احـوال ᓄـــن،  هـᓄـیــــشــه ᓄـثـبـتــــــــــ استـــــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک  در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛  وگرنه  آدمي و اينهمه مهرباني ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لبخندت... هر خنده ات... شعله ی حس ماندگاریست در من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی دنده عقب داشت!!! . . . . . . . . . دو تا دختر بودن که باید مخشونو میزدم که نزدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کی اینجایی ... ؟! . . . . . . . دیالوگی ماندگار از بازیگران سریال شمعدونی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم بیل گیتس و زاکبرک هم از دانشگاه انصراف دادن ولی موفقن . میگه نکبت اونا از هاروارد انصراف دادن نه از پیام نور گوزاباد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست میکشم.... هیچ موجی زیباتر از موج موهای تو نخواهم یافت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانیم شب امتحانی بودیم الان شدیم صبح امتحان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آتـش گـرفت وقـتی کـه از زبـان آن دخـتر بـچه شنـیدم :خـداروشکر مـا دیـگر فـقیر نـیستیم دیـروز پـزشک روستا گـفت چـشمان پـدرم پـر از آب مـروارید است . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” خودش شد ” بهترین توجیه زمان بچگیامون :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره قیافش شبیه پله های دادگستریه ... اونوقت نوشته به ارواح جدم نیستی درحدم منم ریلکس رفتم تو پی وی براش نوشتم مگه امتحانا شروع نشده نیدونم چرا بلاکم کرد حرف بدی زدم ایا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره تو لاین ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﻣﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ .... . . .. . . . .. ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺯﯾﺮﺵ: ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮﺩ!!! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو میمالی، اینو میخوری . . . . . . . . . . . . . الکی مثلا من دکتر داروخونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین دلیلی که تو زندگیم نمیتونم پول پارو کنم اینه که.. . . . . . . پول ندارم پارو بخرم...!! کمبود امکانات دارم میفهمی یعنی چی..؟!:-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﻫﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍقبا ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﺶ ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻭﺍیمیستن ﻭ ﯾﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ میکنن . . . ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﻢ!!! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها میدونستید دهنتون باز باشه نمیشنوید . . . . . یه لحظه دهنتو ببند قیافتم اونجوری نکن منظورم موقع خمیازه کشیدنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[تــــــــــــــو] ، قـــــــבر ᓄـطلـق ᓄـنــــــــی!  בر آغــوش تــــــــــو،  احـوال ᓄـــن،  هـᓄـیــــشــه ᓄـثـبـتــــــــــ استـــــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک  در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛  وگرنه  آدمي و اينهمه مهرباني ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لبخندت... هر خنده ات... شعله ی حس ماندگاریست در من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی دنده عقب داشت!!! . . . . . . . . . دو تا دختر بودن که باید مخشونو میزدم که نزدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کی اینجایی ... ؟! . . . . . . . دیالوگی ماندگار از بازیگران سریال شمعدونی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم بیل گیتس و زاکبرک هم از دانشگاه انصراف دادن ولی موفقن . میگه نکبت اونا از هاروارد انصراف دادن نه از پیام نور گوزاباد :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست میکشم.... هیچ موجی زیباتر از موج موهای تو نخواهم یافت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانیم شب امتحانی بودیم الان شدیم صبح امتحان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آتـش گـرفت وقـتی کـه از زبـان آن دخـتر بـچه شنـیدم :خـداروشکر مـا دیـگر فـقیر نـیستیم دیـروز پـزشک روستا گـفت چـشمان پـدرم پـر از آب مـروارید است . .