بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯼ همسر ﺁﯾﻨﺪﺕ ﺭﻧﮑﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺻﻠﻮﺍت ! تاجیه عزیز بزن اون لایک لامصب وووووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی ساعت ها مینشینی وبه حرف هایی که قرار نیست هیچ وقت بگویی وبشنوی فکر میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هنگامی که در شیپور جنگ نواخته شود،مرد از نامرد شناخته می شود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : . . . بلهههههه درست حدس زدین مهم اینه که شوهر داشته باشین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه نیستن.نه که نیستن.هستن ولی مثل تو نیستن......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقامــــــون میگه : من دنیــــــاشــــــم !!!!!!!!!!!!!! . . . . . . . . البتــــــه هنــــــوز که پیــــــدا نشــــــده ولــــــی 100% که پیــــــدا بشــــــه همینــــــو میگــــــه .... ㄟ(ツ)ㄏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم پاک و بی گناهم‏‏!‏ ولی نمیدونم چرا تولد آقا امام حسین وآقام ابوالفضل هم برام گریه داره.... قسمت هممون شه بین الحرمین 2 دل شیم ندونیم اول کدوم طرف بریم... آمین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط آسمون ایران میتونه : کمی ! تا قسمتی! نیمه ابری! همراه با بارش پراکنده!در برخی از نقاط باشه. . .  ( آخر ادبیاته این جمله)! :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ســـــرکشمـــــــ  نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ ✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست از تو نوشتن,از تو گفتن وقتی ماه حسود بر لب پنجره هرشب مرا نگاه میکند و من بی اعتنا به تو فکر میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-- خب آقا داماد چیکارس؟ -- تو پمپ "بـنـزیــن" کار میکنه ^ـــ^ -- به به!!! مبـــارکه مبـــارکه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى يك رنگ، يك حرف، يك رد......، انچنان پرتوان رخنه ميكند در خاطراتت كه پر از الهام ميشود برايت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ ! ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد دانشگاه داشت برگه یکی از شاگرداشو تصیح میکرد دید نوشته جواب در پشت صفحه!!!  رفت پشت صفحه دید نوشته اگه بلد بودم همونجا مینوشتم!!! آوردمت اینجا خلوت باشه بگم جان مادرت رحم کن... :'(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯼ همسر ﺁﯾﻨﺪﺕ ﺭﻧﮑﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺻﻠﻮﺍت ! تاجیه عزیز بزن اون لایک لامصب وووووو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی ساعت ها مینشینی وبه حرف هایی که قرار نیست هیچ وقت بگویی وبشنوی فکر میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هنگامی که در شیپور جنگ نواخته شود،مرد از نامرد شناخته می شود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم به تهی دستی ام نگاه نکن مگو که هیچ نداری ببین تو را دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ : . . . بلهههههه درست حدس زدین مهم اینه که شوهر داشته باشین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه نیستن.نه که نیستن.هستن ولی مثل تو نیستن......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست.......! حواسم را بار ها و بارها پرت کردم.... گمانم بازهم کنار تو افتاد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقامــــــون میگه : من دنیــــــاشــــــم !!!!!!!!!!!!!! . . . . . . . . البتــــــه هنــــــوز که پیــــــدا نشــــــده ولــــــی 100% که پیــــــدا بشــــــه همینــــــو میگــــــه .... ㄟ(ツ)ㄏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگم پاک و بی گناهم‏‏!‏ ولی نمیدونم چرا تولد آقا امام حسین وآقام ابوالفضل هم برام گریه داره.... قسمت هممون شه بین الحرمین 2 دل شیم ندونیم اول کدوم طرف بریم... آمین..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط آسمون ایران میتونه : کمی ! تا قسمتی! نیمه ابری! همراه با بارش پراکنده!در برخی از نقاط باشه. . .  ( آخر ادبیاته این جمله)! :

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✍ســـــرکشمـــــــ  نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ ✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست از تو نوشتن,از تو گفتن وقتی ماه حسود بر لب پنجره هرشب مرا نگاه میکند و من بی اعتنا به تو فکر میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-- خب آقا داماد چیکارس؟ -- تو پمپ "بـنـزیــن" کار میکنه ^ـــ^ -- به به!!! مبـــارکه مبـــارکه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى يك رنگ، يك حرف، يك رد......، انچنان پرتوان رخنه ميكند در خاطراتت كه پر از الهام ميشود برايت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ ! ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استاد دانشگاه داشت برگه یکی از شاگرداشو تصیح میکرد دید نوشته جواب در پشت صفحه!!!  رفت پشت صفحه دید نوشته اگه بلد بودم همونجا مینوشتم!!! آوردمت اینجا خلوت باشه بگم جان مادرت رحم کن... :'(