بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کردم به دنیا... به دریا... به جنگل... به آسمان... اما دنیایی که تو چشماته... یه دنیای غیر قابل توصیفه... یه زیبایی حیرت آوره...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی نشسته در دل ما همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت هردویمان راندارد... . . . .اول کداممان بایدازپل جدایی بگذرد؟ دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم موقع عرق خوردن نوع سگیشو انتخاب کن شاید باوفا بشی!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقده حالِ توخوبه،توو دلم آشوبه  قلبِ من هر ثانیه عشقت رو،تووسینم میکوبه  چقده دس به سرم کردی،رفتی که برگردی  زدی زیر همه حرفات،عزیزم بد کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ز کرم دری به رویم بگشا راهی که درو نجات باشد بنما مستفیضم از هردو جهان کن به کرم جز یاد تو هرچه هست بر,از دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی کسی با تنهاییش حال میکنه بدون راز قشنگی توی دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی را بشکنی بدون تو از ” رازش قشنگتری ” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این توانایی را به ادم می بخشد که چهره راستین خود را نشان دهد شکفته شود ، سلاح های دفاعی خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمی ، که از نظر روانی و معنوی نیز به کلی برهنه شود . ( مازلو )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی نترس که اشکارا بر تو حمله می کند،از دوستی بترس که فریبکارانه تو را در اغوش می کشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت به راه نیست اما سر به راهی... خودت را میزنی به ان راه ومیروی... وهمه چه خوش خیال اند که فکر میکنن تو رو براهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بتوانيم بعد از هر شكست لبخند بزنيم شچجاع خواهم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــمــاره ات را پــاک کـــرده ام . . . امــا . . . هــر شـمــاره غــریـبــی بــه شــوق ایـنـکــه تـــویــی خـوشـحــالــم مــی کـنــد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گم شدم تو دنیات، از یابنده تقاضا دارم منو به حال خودم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از گُل نه از گِل آفریدند زعطریاس وسنبل آفریدند نمی دانم تو را با این همه زیبایی چرا اینگونه خنګ آفریدند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خيالي كه واقعا دوستت باشه خيلي بهتر از يه دوست واقعيه كه خيال ميكني دوستته... ( امين حيايي- چه کسي امير را کشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس ناب نوازش سرانگشتانت جامانده درموهای من.... وچه ماهرانه سفید بخت میکند تک به تک موهای مرا...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کردم به دنیا... به دریا... به جنگل... به آسمان... اما دنیایی که تو چشماته... یه دنیای غیر قابل توصیفه... یه زیبایی حیرت آوره...❤❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی نشسته در دل ما همیشه منتظریم و کسی نمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طاقت هردویمان راندارد... . . . .اول کداممان بایدازپل جدایی بگذرد؟ دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: عزیزم موقع عرق خوردن نوع سگیشو انتخاب کن شاید باوفا بشی!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقده حالِ توخوبه،توو دلم آشوبه  قلبِ من هر ثانیه عشقت رو،تووسینم میکوبه  چقده دس به سرم کردی،رفتی که برگردی  زدی زیر همه حرفات،عزیزم بد کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب ز کرم دری به رویم بگشا راهی که درو نجات باشد بنما مستفیضم از هردو جهان کن به کرم جز یاد تو هرچه هست بر,از دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی کسی با تنهاییش حال میکنه بدون راز قشنگی توی دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی را بشکنی بدون تو از ” رازش قشنگتری ” …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این توانایی را به ادم می بخشد که چهره راستین خود را نشان دهد شکفته شود ، سلاح های دفاعی خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمی ، که از نظر روانی و معنوی نیز به کلی برهنه شود . ( مازلو )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی نترس که اشکارا بر تو حمله می کند،از دوستی بترس که فریبکارانه تو را در اغوش می کشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت به راه نیست اما سر به راهی... خودت را میزنی به ان راه ومیروی... وهمه چه خوش خیال اند که فکر میکنن تو رو براهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بتوانيم بعد از هر شكست لبخند بزنيم شچجاع خواهم بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــمــاره ات را پــاک کـــرده ام . . . امــا . . . هــر شـمــاره غــریـبــی بــه شــوق ایـنـکــه تـــویــی خـوشـحــالــم مــی کـنــد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گم شدم تو دنیات، از یابنده تقاضا دارم منو به حال خودم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از گُل نه از گِل آفریدند زعطریاس وسنبل آفریدند نمی دانم تو را با این همه زیبایی چرا اینگونه خنګ آفریدند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خيالي كه واقعا دوستت باشه خيلي بهتر از يه دوست واقعيه كه خيال ميكني دوستته... ( امين حيايي- چه کسي امير را کشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس ناب نوازش سرانگشتانت جامانده درموهای من.... وچه ماهرانه سفید بخت میکند تک به تک موهای مرا...!