بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دوس دختر میگردی؟  میخوای شماره بدی؟  از تنهایی خسته شدی؟  .  .  .  .  .  .  بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــافـــظ خَـــبـر نـــداشـت جـــهـــان مـــالِ مُـــرتـــضــ♥️ـــي ســـت... از كـــيـــســـه ى خـــلـــيـــفه سمـــرقـــنـــد داده اســـتـــ !! پ.نــ : ســـالـــروز فَـــتح قـــلعـــه خـــيبـــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گلهای سرخ دنیا متنفر باشیم , فقط چون یکبار هنگام چیدنشان خاری در دستمان فرو رفته است! تلاشی دوباره سرنوشتی دیگر رقم خواهد زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ مهران رجبی درسریال روزهای بد به در: اسمش چیه؟! مسكن مهر!...مثل مهريه میمونه،كی داده كی گرفته!:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را جایی بگذار  که وقتی فیلم تکرار گامهایت را گذاشتند  از مکان هایی که رفته ای پشیمان نشوی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏‏ داشتم اهنگ ‏"یکی هست‏"‏ رو گوش میدادم،گفتم بیام ‏4جوک شاید حواسم پرت بشه اشکام کمتر بریزه..به قول داداش مرتضی ‏:‏ میترسم یه روزی برسه که.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانــ که میبارد...!! دلتــــ را محکمـــــ بچسبـ.. زیر بارانـ.. دلـ ب اشاره ایـ میــ رود.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی میرسد ک ادم دست به خودکشی می زند.. نه اینکه یک یتغ بردارد و رگش را بزند...نه... قید احساسش را می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسوی عاشقم باش  عشق ایرانی نرسیدن است نبودن است سر به بیابان زدن و نی زدن است یار را شمع محفل دیگران دیدن و سر بر شانه ی ساقی سوختن است فرانسوی ایتالیایی حتی شده هندی ... سیاه سفید عاشقم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . .  مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنَمــ چشامــ سَگ دآشت وَلی بِ مُروُر زَمان رَف تُو ٱخلاقَمـ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از گفتن آنچه نمی‌شود گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال دوس دختر میگردی؟  میخوای شماره بدی؟  از تنهایی خسته شدی؟  .  .  .  .  .  .  بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادمان بدهند جاده ای ک یکطرفه است همیشه یک طرفه است کاش یادمان بدهند دلی ک با ما نباشد برای ما نخواهد شد کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفها را بجان نخریم کاش یادمان بدهند...کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــافـــظ خَـــبـر نـــداشـت جـــهـــان مـــالِ مُـــرتـــضــ♥️ـــي ســـت... از كـــيـــســـه ى خـــلـــيـــفه سمـــرقـــنـــد داده اســـتـــ !! پ.نــ : ســـالـــروز فَـــتح قـــلعـــه خـــيبـــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گلهای سرخ دنیا متنفر باشیم , فقط چون یکبار هنگام چیدنشان خاری در دستمان فرو رفته است! تلاشی دوباره سرنوشتی دیگر رقم خواهد زد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ مهران رجبی درسریال روزهای بد به در: اسمش چیه؟! مسكن مهر!...مثل مهريه میمونه،كی داده كی گرفته!:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را جایی بگذار  که وقتی فیلم تکرار گامهایت را گذاشتند  از مکان هایی که رفته ای پشیمان نشوی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"به نام چشماش‏"‏‏ داشتم اهنگ ‏"یکی هست‏"‏ رو گوش میدادم،گفتم بیام ‏4جوک شاید حواسم پرت بشه اشکام کمتر بریزه..به قول داداش مرتضی ‏:‏ میترسم یه روزی برسه که.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانــ که میبارد...!! دلتــــ را محکمـــــ بچسبـ.. زیر بارانـ.. دلـ ب اشاره ایـ میــ رود.. !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش نبود نه منو نه احساسی که به نه داشت نه حرفامو نه حرفاشو نه قولامو به قولاشو نه شبایی رو که با اس ام اس صبح میکردیم هه بخدا عشق یه دروغ تاریخیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب جهان و جنگ دنیا به کنار...... بحران ندیدن تو را من چه کنم...؟!؟!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای یک عصر بهاری کنار شاه بوته یاسی وحشی میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی میرسد ک ادم دست به خودکشی می زند.. نه اینکه یک یتغ بردارد و رگش را بزند...نه... قید احساسش را می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسوی عاشقم باش  عشق ایرانی نرسیدن است نبودن است سر به بیابان زدن و نی زدن است یار را شمع محفل دیگران دیدن و سر بر شانه ی ساقی سوختن است فرانسوی ایتالیایی حتی شده هندی ... سیاه سفید عاشقم باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــويِ مــــاه ميـــدَهـــــي . . . دَر آسمــــانـَــم بـِــمــان . . .  مـَـن تـــو رو خيـــلي عاشِقـَــم پـِـسَر ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنَمــ چشامــ سَگ دآشت وَلی بِ مُروُر زَمان رَف تُو ٱخلاقَمـ