بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه قرمزی:بعضی ها اینقدر اخلاقشون بده همیشه تنهایند. پسرخاله:شاید هم اینقدر تنها بودند ،اخلاقشون بد شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَلكـــــــي ميگَن دِل به دِل رآه دآره!! اگــــــه دِل به دل رآه داشت مَنو مُربا آلبالو بآس تا حالآ ازدوآج كَرده بوديــــم سه تا بَچه هم دآشتيمO_O

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردیم و ز کس وفا ندیدیم دل از همه زان گرفت ما را هر دوست که در جهان گرفتیم دشمن به از آن گرفت ما را هر چند که راستیم چون تیر او همچو کمان گرفت ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی را دیدم که با نگاهی خسته به بره ها نگاه میکرد، از او پرسیدم مگر گرگها هم فکر میکنند؟؟؟ گفت عاشق بره ای شده ام نمیدانم عشقم را شکار کنم یا آبروی ذاتم را ببرم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨــﺖ ﺑـــه ﺑـُــﻐـــضای نصفه شب که نمیدونی چه دردته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاربدیست  درست وقتی درآتش میسوزی همه به بهانه آب آوردن، میروند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مغرور نمیشود مگر به خاطر پستی و ذلتی که در خود احساس میکند! امام صادق (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر دوست دارد اخر جمله ها بیاید و همه را به فکر بیندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من اسم تو را بلند گفت طوری شدم که انگار گُل رُزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــهــ بَعضیا بایَـــــــــدگـُــفـــتـــــ: ☜اُلاغ جـــــــــــــــون.☞  ↜یِ نــَــــفـــَر هـَــــر روز ↬  ↜نَ هـَــر روز یِـــــک نَــفـــَــــر ↬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف تو اهنگش میگه: چرازمین میچرخه چرا خورشید به زمین می تابه تو فقط همین رو بگو عشقم همین اخه روانی مگه تو با گالیلیه یا نیوتن طرفی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان زیادي داري حتما معنيش اين نيست كه مسحور كننده و ارزشمندي...شايد ارزان قيمتي .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید فرق شما با روز چیه؟ روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه  ولی شماها همین جوری ماااااااااهید به به . . . خدا خفتون نکنه!  واسه یه لایک آدمو مجبور به گفتن چه دروغایی که نمیکنید!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گل فروشی می گم ببخشیدکاکتوس هم دارید؟می گه واسه دکورمی خوای؟پ ن پ توخونمون شترپرورش میدیم می خوام یه وقت احساس غربت نکنه!حس کنه خونه ی خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . همسر آیندمو میگم :D

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه قرمزی:بعضی ها اینقدر اخلاقشون بده همیشه تنهایند. پسرخاله:شاید هم اینقدر تنها بودند ،اخلاقشون بد شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَلكـــــــي ميگَن دِل به دِل رآه دآره!! اگــــــه دِل به دل رآه داشت مَنو مُربا آلبالو بآس تا حالآ ازدوآج كَرده بوديــــم سه تا بَچه هم دآشتيمO_O

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردیم و ز کس وفا ندیدیم دل از همه زان گرفت ما را هر دوست که در جهان گرفتیم دشمن به از آن گرفت ما را هر چند که راستیم چون تیر او همچو کمان گرفت ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگی را دیدم که با نگاهی خسته به بره ها نگاه میکرد، از او پرسیدم مگر گرگها هم فکر میکنند؟؟؟ گفت عاشق بره ای شده ام نمیدانم عشقم را شکار کنم یا آبروی ذاتم را ببرم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨــﺖ ﺑـــه ﺑـُــﻐـــضای نصفه شب که نمیدونی چه دردته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاربدیست  درست وقتی درآتش میسوزی همه به بهانه آب آوردن، میروند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس مغرور نمیشود مگر به خاطر پستی و ذلتی که در خود احساس میکند! امام صادق (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... است دیگر دوست دارد اخر جمله ها بیاید و همه را به فکر بیندازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز وقتی کسی در حضور من اسم تو را بلند گفت طوری شدم که انگار گُل رُزی از پنجره ی باز به اتاق پرت شده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند رو انداختم هوا تو یه حرکت سریع با دهن گرفتمش میگم بابا حال کردی  حرکتو ؟ برگشته میگه خاک تو سرت بچه های مردم هواپیما بدون سرنشین ساختن تو مثل سگ میپری هوا با دهن قندو میگیری ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــهــ بَعضیا بایَـــــــــدگـُــفـــتـــــ: ☜اُلاغ جـــــــــــــــون.☞  ↜یِ نــَــــفـــَر هـَــــر روز ↬  ↜نَ هـَــر روز یِـــــک نَــفـــَــــر ↬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف تو اهنگش میگه: چرازمین میچرخه چرا خورشید به زمین می تابه تو فقط همین رو بگو عشقم همین اخه روانی مگه تو با گالیلیه یا نیوتن طرفی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهان زیادي داري حتما معنيش اين نيست كه مسحور كننده و ارزشمندي...شايد ارزان قيمتي .. ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید فرق شما با روز چیه؟ روز ۳۰ تاش باید جمع بشه تا ماه بشه  ولی شماها همین جوری ماااااااااهید به به . . . خدا خفتون نکنه!  واسه یه لایک آدمو مجبور به گفتن چه دروغایی که نمیکنید!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم گل فروشی می گم ببخشیدکاکتوس هم دارید؟می گه واسه دکورمی خوای؟پ ن پ توخونمون شترپرورش میدیم می خوام یه وقت احساس غربت نکنه!حس کنه خونه ی خودشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم یه وقت زشت نباشه . . . . . . . . . . . همسر آیندمو میگم :D