بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که واسه مال دنیا همه چیز رو فراموش نمی کنن یا اونایی که واسه پول شهادت دروغ نمی دن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی‌ و هفت درجۀ سانتی‌گراد ، گرمــــــایِ دستــــان‌َت مــی‌ارزد به کُــلِ حرارت‌هایِ بـی‌احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*شمع به کبریت گفت:از تو میترسم تو قاتل من هستی…. کبریت گفت:از من نترس٬از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی… عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است نه عوامل بیرونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با خودم زندگی سختی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات عوض نمی شوند اما کتاب هاهمیشه درحال تغییرندعوالم محتلف پیوسته تغییرمیکنند افراد عوض میشوندکتابی رادر وقت مناسبی پیدامیکنندو ان کتاب جوابگوی چیزی است نیازی ارزوی (سه گانه ی نیویورک) پل استر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار جو گير شدم وسط دعواشبيه اين فيلما به بابام گفتم:بيا بخوابون تو گوشم.... اونم زارت خوابوند تو گوشم،هيچي ديگه فط تف به سينما و دروغاش ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت اگه من بت اس ندم کی میده؟ :|هیشکیو نداری بیچاره...تقصیر منه ک هواتو دارم ...خاک بر سرت........... خشم ایرانسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـگـن چِـرا مـوهـاتـ هَمیشِـه کـوتـاهـِ‌! دُخْتَرِه غَمْگْـیـنُ و چِـه بـِه مـویـِ بُلَنْدْ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازتو به کسی نگو.. وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی چطور انتظار داری کس دیگه ای واست حفظش کنه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم که قدم میزنیم ،حسودی اش میشود افتاب نه که هیچ گاه ... قدم نزده است با ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا اند. کیمیاگر - پائولو کوئلیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه شبه احیاحق الناس به گردنت باشه دعات به عرش نمیرسه.... میگم دلموکه شکستی..... ولش کن دلم که ماله خودت بودنه مال مردم تازه اصن مال من یاتونداره..... فداسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دیار برد با اوناییه که از مخشون کار می کشن بخوای از دلت مایه بذاری سوختی ( آدم برفی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جاذبه ی زمین سیب را زمین گیر کرد و روزی جاذبه ای سیب آدم را... فهمیدم هر جاذبه ای جز خدا مساوی است با سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم برا یه بارم که شده همتون این کلمه رو گفتید: حرومت مثه گوشت سگ نترسید بگید بینم چن نفریم خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. . تـــو❢ اوجِ❢ جَوانــی❢ شُــدَم❢ یِـــه❢ رَوانــــی❢❢ 《هـــــــــــے رفیـــــــق》 ↓↓↓↓↓ ❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــــــوب بود... . خـــــ‍ـــ‍ــــــدا نمــــ‍ـ‍ــــــیرفت اون بـالا...◑﹏◐

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که واسه مال دنیا همه چیز رو فراموش نمی کنن یا اونایی که واسه پول شهادت دروغ نمی دن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی‌ و هفت درجۀ سانتی‌گراد ، گرمــــــایِ دستــــان‌َت مــی‌ارزد به کُــلِ حرارت‌هایِ بـی‌احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*شمع به کبریت گفت:از تو میترسم تو قاتل من هستی…. کبریت گفت:از من نترس٬از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی… عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است نه عوامل بیرونی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا با خودم زندگی سختی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات عوض نمی شوند اما کتاب هاهمیشه درحال تغییرندعوالم محتلف پیوسته تغییرمیکنند افراد عوض میشوندکتابی رادر وقت مناسبی پیدامیکنندو ان کتاب جوابگوی چیزی است نیازی ارزوی (سه گانه ی نیویورک) پل استر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بار جو گير شدم وسط دعواشبيه اين فيلما به بابام گفتم:بيا بخوابون تو گوشم.... اونم زارت خوابوند تو گوشم،هيچي ديگه فط تف به سينما و دروغاش ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت اگه من بت اس ندم کی میده؟ :|هیشکیو نداری بیچاره...تقصیر منه ک هواتو دارم ...خاک بر سرت........... خشم ایرانسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـگـن چِـرا مـوهـاتـ هَمیشِـه کـوتـاهـِ‌! دُخْتَرِه غَمْگْـیـنُ و چِـه بـِه مـویـِ بُلَنْدْ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت رازتو به کسی نگو.. وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی چطور انتظار داری کس دیگه ای واست حفظش کنه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم که قدم میزنیم ،حسودی اش میشود افتاب نه که هیچ گاه ... قدم نزده است با ماه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا اند. کیمیاگر - پائولو کوئلیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه شبه احیاحق الناس به گردنت باشه دعات به عرش نمیرسه.... میگم دلموکه شکستی..... ولش کن دلم که ماله خودت بودنه مال مردم تازه اصن مال من یاتونداره..... فداسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دیار برد با اوناییه که از مخشون کار می کشن بخوای از دلت مایه بذاری سوختی ( آدم برفی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جاذبه ی زمین سیب را زمین گیر کرد و روزی جاذبه ای سیب آدم را... فهمیدم هر جاذبه ای جز خدا مساوی است با سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطمئنم برا یه بارم که شده همتون این کلمه رو گفتید: حرومت مثه گوشت سگ نترسید بگید بینم چن نفریم خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. . تـــو❢ اوجِ❢ جَوانــی❢ شُــدَم❢ یِـــه❢ رَوانــــی❢❢ 《هـــــــــــے رفیـــــــق》 ↓↓↓↓↓ ❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــــــوب بود... . خـــــ‍ـــ‍ــــــدا نمــــ‍ـ‍ــــــیرفت اون بـالا...◑﹏◐