بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـﻢ ﺷﺪﮦﺍﻡ... . . . . . . . . . ﻣﯿﺎﻥ یک مشت بیکار! مدیونید اگه فکر کنید منظورم شماهاییداااا شما جزو افتخارات علمی کشورمون هستید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين مردم لزومأ بهترين چيزها را ندارند بلكه از هر چه سر راهشان قرار مىگيرد بهترين استفاده را مىكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبرانه منتظر جوکای ماه عسل امشبم  نه ک مردممون تنها تو همین زمینه استعداد دارن یه حس غرور ملی بم دست میده برنامه تموم نشده جوک ها میان بیرون من به مردم این خاک و بوم افتخار میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـﻢ ﺷﺪﮦﺍﻡ... . . . . . . . . . ﻣﯿﺎﻥ یک مشت بیکار! مدیونید اگه فکر کنید منظورم شماهاییداااا شما جزو افتخارات علمی کشورمون هستید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادترين مردم لزومأ بهترين چيزها را ندارند بلكه از هر چه سر راهشان قرار مىگيرد بهترين استفاده را مىكنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرد بـاس شـب کـه مـیـشـه فـیـلـم تـرسـنـاک واسـه خـانـومـش بـزاره کـه مـوقـع خـواب خـانـومـش از تـرس از بـغـل آقـاش جُـم نـخـوره...^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبرانه منتظر جوکای ماه عسل امشبم  نه ک مردممون تنها تو همین زمینه استعداد دارن یه حس غرور ملی بم دست میده برنامه تموم نشده جوک ها میان بیرون من به مردم این خاک و بوم افتخار میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو .........کــــه .............نبـــاشـــی شهــــر بـــی انــــدازه بــــزرگــــ میشـــود گــم میشــــوم بیــــن ایــــن همــــه تـــنهــــایی