بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن که با کاروان یه جمله بساز میگه : توی حمام هیچوقت دوش کار وان رو نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بعنوان مهندس کامپیوتر استخدام میشه! آخر وقت روز اول رییس رفت ازش پرسید: خُب، امروز چه کردی؟ غضنفر گفت: هیچی؛ کلیدهای کیبورد نامرتب بود، بترتیب الفبا چیدمشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن این (!) علامت چیه؟ میگه شا.شیدن ممنوع حتی یک قطره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو٬ نگاه تو٬ سخن تو٬ بس است مرا برای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است تنگ ماهي بودن نشكني زندان باني بشكني قاتلي خووووووووووش بحال آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن چه وقت نه راه پس داری نه راه پیش؟؟؟؟ کلی فکر می کنه میگه وقتی که روی اره نشسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میره استخر، آهنگ تایتانیك میزارن غرق میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر نزن چیست؟ . . . . . . چیزی نیس اسم فرشته آرزوهامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر باباش می‌میره میشه یتیم. مامانش می‌میره میشه دو تیم. همه خانوادش می‌میرن میشه تیم ملی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بلال می‌خوره، قاطی میکنه تا یه هفته همش اذون میگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشـــ یه ماه مثل ماه رمضونـ بود...... از اذان صب تا اذان دمـ افطار گشنه ها و بچه های یتیمــــ و زنای بی سرپرست رو سیــــر میکردیمــ ..... نه این که گشنه باشیم تا حال اونا رو درکــ کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه يارو ميره زير غلطك، غضنفر ميره خبر مرگش رو به خانوادش بده. ميره در خونشون به پسر يارو ميگه: بابات چه جوري بود؟ ميگه: دراز و باريك. غضنفر ميگه: حالا ديگه صاف و پهنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته تلویزیون فیلم تماشا می کرده، وسط فیلم چند بار پیام های بازرگانی پخش می شه. حیف نون می گه: حالا اینقدر پیام بازرگانی نشون می ده تا فیلم تموم شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد گریه کرده اند می توانند ارزش زیبایی های زندگی را درک کنند و از ته دل بخندند.گریه کردن آسان است ،اما خندیدن بسیار سخت.این حقیقت را خیلی زود می فهمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪت ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻜﻦ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ، ﭼﻮﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ یک نفر ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته يكي رو بدجور ميزده و هي داد ميزده كمك كمك! بهش ميگن بابا تو كه داري اينو مي زني، تو چرا كمك مي‌خواي؟ ميگه آخه اين گفته اگه بلند شم لهت مي كنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن که با کاروان یه جمله بساز میگه : توی حمام هیچوقت دوش کار وان رو نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بعنوان مهندس کامپیوتر استخدام میشه! آخر وقت روز اول رییس رفت ازش پرسید: خُب، امروز چه کردی؟ غضنفر گفت: هیچی؛ کلیدهای کیبورد نامرتب بود، بترتیب الفبا چیدمشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن این (!) علامت چیه؟ میگه شا.شیدن ممنوع حتی یک قطره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو٬ نگاه تو٬ سخن تو٬ بس است مرا برای زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است تنگ ماهي بودن نشكني زندان باني بشكني قاتلي خووووووووووش بحال آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن چه وقت نه راه پس داری نه راه پیش؟؟؟؟ کلی فکر می کنه میگه وقتی که روی اره نشسته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر میره استخر، آهنگ تایتانیك میزارن غرق میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زر نزن چیست؟ . . . . . . چیزی نیس اسم فرشته آرزوهامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر باباش می‌میره میشه یتیم. مامانش می‌میره میشه دو تیم. همه خانوادش می‌میرن میشه تیم ملی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون بلال می‌خوره، قاطی میکنه تا یه هفته همش اذون میگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشـــ یه ماه مثل ماه رمضونـ بود...... از اذان صب تا اذان دمـ افطار گشنه ها و بچه های یتیمــــ و زنای بی سرپرست رو سیــــر میکردیمــ ..... نه این که گشنه باشیم تا حال اونا رو درکــ کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه يارو ميره زير غلطك، غضنفر ميره خبر مرگش رو به خانوادش بده. ميره در خونشون به پسر يارو ميگه: بابات چه جوري بود؟ ميگه: دراز و باريك. غضنفر ميگه: حالا ديگه صاف و پهنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته تلویزیون فیلم تماشا می کرده، وسط فیلم چند بار پیام های بازرگانی پخش می شه. حیف نون می گه: حالا اینقدر پیام بازرگانی نشون می ده تا فیلم تموم شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط کسانی که زیاد گریه کرده اند می توانند ارزش زیبایی های زندگی را درک کنند و از ته دل بخندند.گریه کردن آسان است ،اما خندیدن بسیار سخت.این حقیقت را خیلی زود می فهمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪت ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻜﻦ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ، ﭼﻮﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ یک نفر ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته يكي رو بدجور ميزده و هي داد ميزده كمك كمك! بهش ميگن بابا تو كه داري اينو مي زني، تو چرا كمك مي‌خواي؟ ميگه آخه اين گفته اگه بلند شم لهت مي كنم.