بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن دو دو تا ميگه: ميشه بيشتر توضيح بديد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گناه از خدا ... ، انگار من از تو بعید‌ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاین همه تون اعتراف کنید که حداقل یه بار.... . . . . . . . . . . . . خودتونو با لباس عروسی کنار احسان علیخانی تصور کردین :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن ايميل داري؟ ميگه نه خيلي ممنون همین الان ناهار خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبری نبود وهیچ مناسبتی نبود فقط دلم هوایت کرده بودو به  خواست دلم امروز برایت اینگونه  دعا کردم: خدایا بجز خودت به دیگری محتاجش مکن. (تقدیم به همه ی مردم خوب کشورم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن با *نجیب* یه جمله بساز میگه یه شلوار خریدم نه زیپ داره * نه جیب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی را گفتند: خداوند را چگونه می بینی،گفت: آنگونه که همیشه می تواند مچم را بگیرد امّا دستم را میگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته غرق تماشای شیعیان خودش کسی نیامده جز او سر قرار خودش چه انتظار عجیبی است ، اینکه شب تا صبح کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایـــا... یاری ام کن اگر روزی...جایی...چیزی را شکستم دل نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دست انداخته بوده گردن دوست دخترش . نمي دونسته بهش چي بگه . يهوووو ميگه : گردنتو بشكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقراط گفته : ازدواج کنید... اگر زنتون فهمیده بود خوشبخت میشوید وگرنه مثل انیشتن فیلسوف میشوید :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره تو خیابون می بینه نوشته : سیو همان سیب است... میگه : دروغ میگن پدر سگا ! خودم خوردم صابون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو عینک می خره رو شیشه هاش نایلون می کشه تا خش نیوفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تصمیم می گیره همه ی نگرانی هاشو به دریا بسپاره… هرکاری می کنه زنش سوار قایق نمی شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ب شستن ظرف حساسیت دارم!! آخه ظرف شستن صورتم خارش میگیره:|  خد ا نکنه ب کسی بگی صورتمو بخارون:| کل صورتتو خراش میده اون یه نقطه میمونه:| آیا ب نظر شما مایع های ظرف شویی حساسیت زا هستن؟:|

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن دو دو تا ميگه: ميشه بيشتر توضيح بديد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گناه از خدا ... ، انگار من از تو بعید‌ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيـــدم مـــيگن تو اون دنــــيا تمـــوم اعضـــاي بـــدن حـــرف مـــي زنن... خـــدا كنـــه دلـــم لـــال بمـــونه... طاقـــت ديـــدن اشـــك خــــدا رو نـــدارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاین همه تون اعتراف کنید که حداقل یه بار.... . . . . . . . . . . . . خودتونو با لباس عروسی کنار احسان علیخانی تصور کردین :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون ميگن ايميل داري؟ ميگه نه خيلي ممنون همین الان ناهار خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبری نبود وهیچ مناسبتی نبود فقط دلم هوایت کرده بودو به  خواست دلم امروز برایت اینگونه  دعا کردم: خدایا بجز خودت به دیگری محتاجش مکن. (تقدیم به همه ی مردم خوب کشورم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن با *نجیب* یه جمله بساز میگه یه شلوار خریدم نه زیپ داره * نه جیب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی را گفتند: خداوند را چگونه می بینی،گفت: آنگونه که همیشه می تواند مچم را بگیرد امّا دستم را میگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته غرق تماشای شیعیان خودش کسی نیامده جز او سر قرار خودش چه انتظار عجیبی است ، اینکه شب تا صبح کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایـــا... یاری ام کن اگر روزی...جایی...چیزی را شکستم دل نباشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دست انداخته بوده گردن دوست دخترش . نمي دونسته بهش چي بگه . يهوووو ميگه : گردنتو بشكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقراط گفته : ازدواج کنید... اگر زنتون فهمیده بود خوشبخت میشوید وگرنه مثل انیشتن فیلسوف میشوید :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره تو خیابون می بینه نوشته : سیو همان سیب است... میگه : دروغ میگن پدر سگا ! خودم خوردم صابون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو عینک می خره رو شیشه هاش نایلون می کشه تا خش نیوفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تصمیم می گیره همه ی نگرانی هاشو به دریا بسپاره… هرکاری می کنه زنش سوار قایق نمی شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم ب شستن ظرف حساسیت دارم!! آخه ظرف شستن صورتم خارش میگیره:|  خد ا نکنه ب کسی بگی صورتمو بخارون:| کل صورتتو خراش میده اون یه نقطه میمونه:| آیا ب نظر شما مایع های ظرف شویی حساسیت زا هستن؟:|