بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرمونیه میره دستشوئی تو دستشوئی یه سوسک می بینه! میگه ای دایی تو که مارو ترسوندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته رو خودش يخ ميريخته. ميگن چرا اين كار رو ميكنی؟ ميگه ميخوام سرما بخورم. ميگن چرا؟! ميگه: آخه يه آمپول پنی سيلين دارم، تاريخ مصرفش داره ميگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد و حیف نون داشتن با هم راه میرفتن یهو یه هلیکوپتر جلوشون میشینه زمین , یکیشون به اون یکی میگه هیس میخوام زنده بگیرمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پیش خیاط میگه: این پارچه رو کت شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم شکستو، برق نبودو، چرخم خراب شد، اصلاً پدرسگ بده من نمیخواد بدوزی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگيتان هميشه حواستان به دوشخصيت گرانبهاباشد!!!!!!! يکي که براي پيروزي توهمه زندگيشوباخت!!!!!!!پدر اون يکي که پيروزي زندگيتو مديون دعاهاشي!!!!!مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به مار چیه؟ میگه: خیلی حیوان خوبیه، فقط حیف که همش دُمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجایی ک‌ از هرچی بدم میاد سرم میاد  اینقده از این پسرای خوشگل خوش اخلاق خوش تیپ باحال غیرتی بدم میاد اصن حالم ازشون بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دكتر راديولوژيست بوده. به مريضش ميگه: تو عكس راديولوژیت يه شكستگی توی دنده راستتون ديدم. ولی اصلاً نگران نباشيد، با فتوشاپ درستش كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد در خونشونو رنگ ميكنه همه بچه هاش گم ميشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد خواستن باید با برخاستن همراه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته دعا می کرده: خدایا منو نیامرز!ازش می پرسن چرا این جوری دعا می کنی؟ می گه دارم شکسته نفسی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ بامشاد ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: چرا قبض آب و برقو دوست داري، ميگه: چون روش نوشته: مش ترك گرامي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تلویزیونشو می ذاره زیر آفتاب تا برفک هاش آب شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدامس می گن آرزوت چیه؟ میگه زیر دندون اصفهانی جماعت نیفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ساختمون ده طبقه ميفته پايين، همه جمع ميشن دورش، ازش ميپرسن: آقا چي شده؟ ميگه: والله منم تازه رسيدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرمونیه میره دستشوئی تو دستشوئی یه سوسک می بینه! میگه ای دایی تو که مارو ترسوندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو داشته رو خودش يخ ميريخته. ميگن چرا اين كار رو ميكنی؟ ميگه ميخوام سرما بخورم. ميگن چرا؟! ميگه: آخه يه آمپول پنی سيلين دارم، تاريخ مصرفش داره ميگذره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد و حیف نون داشتن با هم راه میرفتن یهو یه هلیکوپتر جلوشون میشینه زمین , یکیشون به اون یکی میگه هیس میخوام زنده بگیرمش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پیش خیاط میگه: این پارچه رو کت شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم شکستو، برق نبودو، چرخم خراب شد، اصلاً پدرسگ بده من نمیخواد بدوزی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگيتان هميشه حواستان به دوشخصيت گرانبهاباشد!!!!!!! يکي که براي پيروزي توهمه زندگيشوباخت!!!!!!!پدر اون يکي که پيروزي زندگيتو مديون دعاهاشي!!!!!مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن نظرت راجع به مار چیه؟ میگه: خیلی حیوان خوبیه، فقط حیف که همش دُمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجایی ک‌ از هرچی بدم میاد سرم میاد  اینقده از این پسرای خوشگل خوش اخلاق خوش تیپ باحال غیرتی بدم میاد اصن حالم ازشون بهم میخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دكتر راديولوژيست بوده. به مريضش ميگه: تو عكس راديولوژیت يه شكستگی توی دنده راستتون ديدم. ولی اصلاً نگران نباشيد، با فتوشاپ درستش كردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد در خونشونو رنگ ميكنه همه بچه هاش گم ميشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد خواستن باید با برخاستن همراه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته دعا می کرده: خدایا منو نیامرز!ازش می پرسن چرا این جوری دعا می کنی؟ می گه دارم شکسته نفسی می کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ بامشاد ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن: چرا قبض آب و برقو دوست داري، ميگه: چون روش نوشته: مش ترك گرامي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون تلویزیونشو می ذاره زیر آفتاب تا برفک هاش آب شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آدامس می گن آرزوت چیه؟ میگه زیر دندون اصفهانی جماعت نیفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از ساختمون ده طبقه ميفته پايين، همه جمع ميشن دورش، ازش ميپرسن: آقا چي شده؟ ميگه: والله منم تازه رسيدم