بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . . شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد، همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَسـتَمــــــو وِل نَکُـــــــن کـــه زَمیـــــــن میخـــــــــورَم تـُـــــو بِــــــری اَز هَمــــــــه آدَمــــــــــآ میبُـــــــرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تنها خداست که از نشان دادن خورشیدش هر روز صبح به آنها که اهل دیدن هم نیستند، هرگز خسته نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــنے آدم اعضای یکدیگرند همہ یــــــــــک بـہ یـــــک نوکـــــر حیـــــدرند.... . . . تو این شبا منم دعا کنین دوستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگــــــن من ↝ بَــدم●  هِـــEـــــHـــه  بِــه هَمــــونْ خُـــدایِ بـــالا سَرِتون  قِیــــــدِ هَمَتونو زَدِم✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسکن لازم نیست.. . . . .وقتی عکست رو به رومه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا میدانستید  ( خخخخخخ ) را از هر طرف بخوانید همان خخخخ است؟!؟ پس خواهرم حجابت رو رعایت کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد نذری دادنا توی محلمون کم شده که فک کنم ملت میترسن بعد نذری دادن دولت به عنوان قشر پردرآمد یارانه شونو قطع کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را ستاره زیبا می کند ، باغ را گل ، چشم را اشک ، کویر را آب و تو را عمل دماغ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب خورشید این روزا ی جوری زور میزن انگار یبوست داره...!!¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره زمونه پسری که ریش سیبیل نداره رو نباید از دست داد. والا همشون شدن مثل کوروش کبیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــشــق یعنـــے 【وقتـــے سردشـــ شد】  ☜لبـــاس گــــرمتـــــــ☞  ♥بـدے بـــهــش♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد یه دعوای حسابی وتند حرف زدن باهاش وقتی برای همیشه خدافظی میکنی بهت میگه: آهای عشقم راحت بدست نیاوردم که راحت بزارم برم.. تومال منی مال منم میمونی.. ^-^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای تشویقم کنید  آخه دیروز بدون هبچ خسارتی تونستنم پارک دوبل بزنم  البته بگما خسارت به ماشین خودم نزدم آینه همه اون ماشینهایی که تو اون ردیف خیابون بودن شکست که البته مهم نی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن در دنـیـا ســه چـیــز را دوســـت دارم یـکــی مـــاه یـکــی خــورشـیـد و یـکــی تـــــو مـــاه را بـرای شـبـهـایــم خـورشـیـد را بـرای روزهـایــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق ورزیدن به هر چیزی درک این جمله است: "شاید از دست برود روزی"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچ وقت در زندگی خود! نقش نیشهای مار ” ماروپله” را بازی نکنید . . . شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد، همان کسی که به شما اعتماد کرده بود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَسـتَمــــــو وِل نَکُـــــــن کـــه زَمیـــــــن میخـــــــــورَم تـُـــــو بِــــــری اَز هَمــــــــه آدَمــــــــــآ میبُـــــــرَم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تنها خداست که از نشان دادن خورشیدش هر روز صبح به آنها که اهل دیدن هم نیستند، هرگز خسته نمی شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــنے آدم اعضای یکدیگرند همہ یــــــــــک بـہ یـــــک نوکـــــر حیـــــدرند.... . . . تو این شبا منم دعا کنین دوستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگــــــن من ↝ بَــدم●  هِـــEـــــHـــه  بِــه هَمــــونْ خُـــدایِ بـــالا سَرِتون  قِیــــــدِ هَمَتونو زَدِم✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسکن لازم نیست.. . . . .وقتی عکست رو به رومه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا میدانستید  ( خخخخخخ ) را از هر طرف بخوانید همان خخخخ است؟!؟ پس خواهرم حجابت رو رعایت کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد نذری دادنا توی محلمون کم شده که فک کنم ملت میترسن بعد نذری دادن دولت به عنوان قشر پردرآمد یارانه شونو قطع کنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را ستاره زیبا می کند ، باغ را گل ، چشم را اشک ، کویر را آب و تو را عمل دماغ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لامصب خورشید این روزا ی جوری زور میزن انگار یبوست داره...!!¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره زمونه پسری که ریش سیبیل نداره رو نباید از دست داد. والا همشون شدن مثل کوروش کبیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــشــق یعنـــے 【وقتـــے سردشـــ شد】  ☜لبـــاس گــــرمتـــــــ☞  ♥بـدے بـــهــش♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی بعد یه دعوای حسابی وتند حرف زدن باهاش وقتی برای همیشه خدافظی میکنی بهت میگه: آهای عشقم راحت بدست نیاوردم که راحت بزارم برم.. تومال منی مال منم میمونی.. ^-^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای تشویقم کنید  آخه دیروز بدون هبچ خسارتی تونستنم پارک دوبل بزنم  البته بگما خسارت به ماشین خودم نزدم آینه همه اون ماشینهایی که تو اون ردیف خیابون بودن شکست که البته مهم نی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن در دنـیـا ســه چـیــز را دوســـت دارم یـکــی مـــاه یـکــی خــورشـیـد و یـکــی تـــــو مـــاه را بـرای شـبـهـایــم خـورشـیـد را بـرای روزهـایــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عشق ورزیدن به هر چیزی درک این جمله است: "شاید از دست برود روزی"