بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی Love is Your Face یعنی چی؟ . . . . . . . . . . . . . . . . یعنی جمالتو عشقه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن اگه تو دریا کوسه بکنه دنبالت چکار مي کني؟؟ ميگه ميرم بالاي درخت!! ميگن آخه اونجا که درخت نيست... داد ميزنه ميگه: مجبورم... مي فهمي؟؟ مجبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به زنش میگه اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میزاریم اگه دختر شد اسم بابای تو رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به باباش میگه : بابا بابا پنکه خراب شده بده درسش کنن. میگه : همینه دیگه وقتی ده نفر شب زیرش می خوابید خراب میشه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه رو برق گرفت مرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فاز متر سر قبرش فاتحه میخوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#وقتی دلش #پیش تو #نیست #بدرقه اش #کن... #شاید با #دیگری خوشتر #باشد #مگر خوشبختی اش #آرزویت #نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته  گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم  زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جبهه بوده از هرطرف خمپاره ميومده يكي داد ميزنه سنگر بگيريد غضنفر از اون ور داد میزنه واسه من بربري بگيريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بامشاد میره بانک تا چکش رو نقد کنه. بانکیه بهش میگه چک سیباس؟ بامشاد جواب میده نه! مال گردوهای پارساله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر لکنت زبون داشته بهش میگن همیشه زبونت میگیره؟ میگه نه فقط وقتی حرف میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصلن دلوم مخه" چیست‌ ؟؟؟ قاطع ترین جواب یک مشهدی برای کاریکه در آن ریده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بامشاد میگن کدوم حیوان همه آدم هارو میشناسه؟ میگه گوسفند میگن چرا؟ میگه آخه هرکیو میبینه میگه باااااااه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناییم که حرف میزنیم با اَخــــــــــم... برق میزنیـم تو جمــــــــــــــــــــع.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو نماز قضا زياد داشته هر وقت نماز مي خونده زير جانمازش كاربن ميذاشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آنست که انرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد رفته بود ته چاه فكر ميكرد يه يارو اومد گفت : چرا ته چاه فكر مي كني ؟ میگه: مي خوام عميق فكر كنم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی Love is Your Face یعنی چی؟ . . . . . . . . . . . . . . . . یعنی جمالتو عشقه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن اگه تو دریا کوسه بکنه دنبالت چکار مي کني؟؟ ميگه ميرم بالاي درخت!! ميگن آخه اونجا که درخت نيست... داد ميزنه ميگه: مجبورم... مي فهمي؟؟ مجبورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به زنش میگه اگه بچمون پسر بود اسم بابای منو میزاریم اگه دختر شد اسم بابای تو رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو به باباش میگه : بابا بابا پنکه خراب شده بده درسش کنن. میگه : همینه دیگه وقتی ده نفر شب زیرش می خوابید خراب میشه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادانیه رو برق گرفت مرد !!! اقوامش از ترس تا چهلم با فاز متر سر قبرش فاتحه میخوندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

#وقتی دلش #پیش تو #نیست #بدرقه اش #کن... #شاید با #دیگری خوشتر #باشد #مگر خوشبختی اش #آرزویت #نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته  گل آرزو هاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی و اون وقت آروم  زیر لب بگی گل من باغچه ی نو مبارک :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جبهه بوده از هرطرف خمپاره ميومده يكي داد ميزنه سنگر بگيريد غضنفر از اون ور داد میزنه واسه من بربري بگيريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بامشاد میره بانک تا چکش رو نقد کنه. بانکیه بهش میگه چک سیباس؟ بامشاد جواب میده نه! مال گردوهای پارساله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر لکنت زبون داشته بهش میگن همیشه زبونت میگیره؟ میگه نه فقط وقتی حرف میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اصلن دلوم مخه" چیست‌ ؟؟؟ قاطع ترین جواب یک مشهدی برای کاریکه در آن ریده است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بامشاد میگن کدوم حیوان همه آدم هارو میشناسه؟ میگه گوسفند میگن چرا؟ میگه آخه هرکیو میبینه میگه باااااااه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از اوناییم که حرف میزنیم با اَخــــــــــم... برق میزنیـم تو جمــــــــــــــــــــع.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو نماز قضا زياد داشته هر وقت نماز مي خونده زير جانمازش كاربن ميذاشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آنست که انرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامشاد رفته بود ته چاه فكر ميكرد يه يارو اومد گفت : چرا ته چاه فكر مي كني ؟ میگه: مي خوام عميق فكر كنم !