بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تابستون کجا میری ؟ میگه اگه امام رضا بطلبه میرم کیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن دو دوتا میگه : میخای بخری یا میخای بفروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و شب بی عاطفه ز راه رسید و پشت پنجره اندوه رو به من خندید ندیدی و دیدم که قصه ها مردند در آن شبی که کلاغی به خانه اش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ، یه جسد می بره پزشکی قانونی.بهش میگن: چطور مرده؟ میگه: سم خورده.میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوستش میرن هتل 5 ستاره ، دوستش میره توالت فرنگی حیف نون میاد کتکش میزنه!!! میگن چرا میزنیش؟ میگه من دو روز از این چشمه آب می خورم این اومد ریده توش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ اپراتور موبایل در مرکز بروجرد هنگامی که مشترک در دسترس نیست: مشترک مورد نظرنیسا. نه که نیسا. هسا. دم دست نیسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست كه اخرين زلزله زندگي ات چند ريشتر بود... مهم نيست كه در ان زلزله چه چيزهايي از دست دادي! مهم اين است كه دوباره از نو بسازي جهانت را... زندگي ات را... باورت را... مهم شروع دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط داشتم از اینجا رد میشم تورو خدا منوو کپی نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله عاشقانه همدانی: با تمام چفته چولیت، شته شولیت، پته پیسیت، قد یه خیار چولسیده داغانتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابکاری بچه: 5ماهگی تو دستت ، 5 سالگی تو اعصابت ، 15 سالگی تو هیکلت ، 20 سالگی تو آبروت ، 25 سالگی تو پولت ، وقتی هم مردی تو روحت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن پای کامپیوتر نشستی داری بازی میکنی بازی هم حساس مرحله آخر یهو همزمان بینی و سر و پات خارش بگیره :(((( یعنی بدترین حالت ممکن پیش میاد :((((( از آموزش پارک دوبل به خانم ها هم بدتره :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی شودزدبه بی خیالی وگفت:تنها آمده ام،تنها میروم... یک وقتایی شاید حتی برای ساعتی یادقیقه ای کم می آوری!!! دل وامانده ات یک نفر رامی خواهدکه عاشقانه دوستش داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته با تمام وجود وضو ميگرفته و دستاشو محكم ميكشيده رو هم، ازش ميپرسن: چرا اينقدر محكم وضو ميگيري؟ ميگه: چني دارم وضو ميگرم كه هيچ باد معده ای نتنِه باطلش كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستن حیف نون رو شكنجه روحي بدن، ميفرستنش تو يك اتاق گرد، ميگن برو يك گوشه بشين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کولرو خاموش کن صدای اذانو بشنویم..... ترفند جدید پدرخانواده برا خاموش کردن کولر دم افطار!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تابستون کجا میری ؟ میگه اگه امام رضا بطلبه میرم کیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اصفهانیه میگن دو دوتا میگه : میخای بخری یا میخای بفروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و شب بی عاطفه ز راه رسید و پشت پنجره اندوه رو به من خندید ندیدی و دیدم که قصه ها مردند در آن شبی که کلاغی به خانه اش نرسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ، یه جسد می بره پزشکی قانونی.بهش میگن: چطور مرده؟ میگه: سم خورده.میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوستش میرن هتل 5 ستاره ، دوستش میره توالت فرنگی حیف نون میاد کتکش میزنه!!! میگن چرا میزنیش؟ میگه من دو روز از این چشمه آب می خورم این اومد ریده توش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسخ اپراتور موبایل در مرکز بروجرد هنگامی که مشترک در دسترس نیست: مشترک مورد نظرنیسا. نه که نیسا. هسا. دم دست نیسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست كه اخرين زلزله زندگي ات چند ريشتر بود... مهم نيست كه در ان زلزله چه چيزهايي از دست دادي! مهم اين است كه دوباره از نو بسازي جهانت را... زندگي ات را... باورت را... مهم شروع دوباره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط داشتم از اینجا رد میشم تورو خدا منوو کپی نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله عاشقانه همدانی: با تمام چفته چولیت، شته شولیت، پته پیسیت، قد یه خیار چولسیده داغانتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابکاری بچه: 5ماهگی تو دستت ، 5 سالگی تو اعصابت ، 15 سالگی تو هیکلت ، 20 سالگی تو آبروت ، 25 سالگی تو پولت ، وقتی هم مردی تو روحت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن پای کامپیوتر نشستی داری بازی میکنی بازی هم حساس مرحله آخر یهو همزمان بینی و سر و پات خارش بگیره :(((( یعنی بدترین حالت ممکن پیش میاد :((((( از آموزش پارک دوبل به خانم ها هم بدتره :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی شودزدبه بی خیالی وگفت:تنها آمده ام،تنها میروم... یک وقتایی شاید حتی برای ساعتی یادقیقه ای کم می آوری!!! دل وامانده ات یک نفر رامی خواهدکه عاشقانه دوستش داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته با تمام وجود وضو ميگرفته و دستاشو محكم ميكشيده رو هم، ازش ميپرسن: چرا اينقدر محكم وضو ميگيري؟ ميگه: چني دارم وضو ميگرم كه هيچ باد معده ای نتنِه باطلش كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستن حیف نون رو شكنجه روحي بدن، ميفرستنش تو يك اتاق گرد، ميگن برو يك گوشه بشين!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کولرو خاموش کن صدای اذانو بشنویم..... ترفند جدید پدرخانواده برا خاموش کردن کولر دم افطار!!!!