بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ... . . . . . . . . . ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺪﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ 18+ ﻣﯿﮕﺸﺘﯽ ... ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ! ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺰﻧﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺳﻮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ با ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ ﺣﺒﺴﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻻ‌ﺑﻪ ﻻ‌ﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﺯ ﭘﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ..........ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﺑﺮﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرے از شاخا نیست ..  انگار:  به ارواح جدشون معدلشون نبود در حدشون!!  وموبایلاشون رفته از دستشون! -__

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی پسر خوب دیدی که مناسب ازدواجه مثل قیر شو و بهش بچسب.... از نصایح مادر بزرگم به من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــرض تســـــلیت....با کـمی فِـــــیسِ خجـــــالت... بابـتـ ⇦مـــــرگـــــ.ِ...  ِ✖ غیـــــرَت.....  ✖نجـــــابتـــــ...  ✖انســـــانیتـــــ......✘✘� ��

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه باش،ریشه ی تو فهم "توست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج لذت اونجاست بدونه نی نی تو شکمت دختره . . . یهو داد بزنه بگه دخترا پاشید ببرمتون گردش ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی به دوس دخترام میگم با ماشین 90 میلیونی بابام میام سر قرار بریم بگردیم ذوق میکنن ! اما وقتی میرسم به محل قرار فوش میدنو میرن:| ناموسا مگه خاور ارزون شده ؟ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــالــــت راحــــت... ایــن آدمــهــا ایـــن لـــبخــنــدهــا هــــــیـچ کــــس و هـــــــیــچ چــیــز وفـــــاداری ام به "تـــــو" را ســـســـت نــمــیکــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی، حلال کسانی که همچو سرو آزاد،زیست و کرده و آزاد میروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اونام که اگه شانس در خونمو بزنه هندزفری تو گوشمه نمیشنوم...:(( شما چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می خندم گاهی گریه می کنم گریه اما بیشتر اتفاق می افتد به هر حال آدم یکی از لباس هایش را بیشتر دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــِپــــا نــــَره اَز یــــادِ تــــو کــــ بـــــ پـــــای مــــن غــــصه مـــیــــخوردی مــــَن یـــــادِ تــــوام گــــَرچـــه مــــَنــــو بـــــ فـــرامـــوشـــی ســــپـــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی اس ام اس عاشقانه: اس ام اس عاشقانه نه بوجود می آید و نه از بین میرود  بلکه از دوست پسری به دوست پسر دیگر منتقل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت غلط املایی بیش نبودی  زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی قطع برق در اردبیل جمعی از هموطنانمان ساعتها روی پله برقی ماندند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ... . . . . . . . . . ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺪﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ 18+ ﻣﯿﮕﺸﺘﯽ ... ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ! ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺰﻧﯿﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﺳﻮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ با ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ ﺣﺒﺴﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻻ‌ﺑﻪ ﻻ‌ﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﺯ ﭘﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ..........ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﺑﺮﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرے از شاخا نیست ..  انگار:  به ارواح جدشون معدلشون نبود در حدشون!!  وموبایلاشون رفته از دستشون! -__

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ی پسر خوب دیدی که مناسب ازدواجه مثل قیر شو و بهش بچسب.... از نصایح مادر بزرگم به من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــرض تســـــلیت....با کـمی فِـــــیسِ خجـــــالت... بابـتـ ⇦مـــــرگـــــ.ِ...  ِ✖ غیـــــرَت.....  ✖نجـــــابتـــــ...  ✖انســـــانیتـــــ......✘✘� ��

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه باش،ریشه ی تو فهم "توست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج لذت اونجاست بدونه نی نی تو شکمت دختره . . . یهو داد بزنه بگه دخترا پاشید ببرمتون گردش ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی به دوس دخترام میگم با ماشین 90 میلیونی بابام میام سر قرار بریم بگردیم ذوق میکنن ! اما وقتی میرسم به محل قرار فوش میدنو میرن:| ناموسا مگه خاور ارزون شده ؟ :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــالــــت راحــــت... ایــن آدمــهــا ایـــن لـــبخــنــدهــا هــــــیـچ کــــس و هـــــــیــچ چــیــز وفـــــاداری ام به "تـــــو" را ســـســـت نــمــیکــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زندگی، حلال کسانی که همچو سرو آزاد،زیست و کرده و آزاد میروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اونام که اگه شانس در خونمو بزنه هندزفری تو گوشمه نمیشنوم...:(( شما چطور؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی می خندم گاهی گریه می کنم گریه اما بیشتر اتفاق می افتد به هر حال آدم یکی از لباس هایش را بیشتر دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــِپــــا نــــَره اَز یــــادِ تــــو کــــ بـــــ پـــــای مــــن غــــصه مـــیــــخوردی مــــَن یـــــادِ تــــوام گــــَرچـــه مــــَنــــو بـــــ فـــرامـــوشـــی ســــپـــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون پایستگی اس ام اس عاشقانه: اس ام اس عاشقانه نه بوجود می آید و نه از بین میرود  بلکه از دوست پسری به دوست پسر دیگر منتقل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت غلط املایی بیش نبودی  زیرت خط کشیدم و دو خط از روت نوشتم که دیگه تکرار نشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی قطع برق در اردبیل جمعی از هموطنانمان ساعتها روی پله برقی ماندند !