بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعف یعنی.... دلت برا خودت بسوزه... اون موقه میشی ضعیف ترین موجود دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ » ﻣﻐﺰ « ﻧﺒﺎﺷﯿﻢﻫﺎﻧــــــــــــــﻪ..................ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ » ﻓـــــــﺮﺍﺭ « ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﺯ اگه »ﻗِﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻐﺰﻫﺎ « ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روانشناسان لر ثابت کردند که مهمترين عامل طلاق , ازدواج است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی در خوراکی ها به جای این که بنویسن:از اینجا باز کنین . . . . . . . . . . . . . . . سنگین ترن بنویسن اگه تونستی از اینجا باز کن والاااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . .  الان بچمون داشت . . . . . . .  روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاکتوسرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره امام رضا میگه اسلام و علیک یا امام رضا چشمش میخوره به طلا های در و دیوار میگه وولک یا امام رضا تو با این همه طلا هشتم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. {وینستون چرچیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن.....ميس كال چيه؟ميگه يه نوع مقياس وزن هست...نشنيديد؟ مثلا" ميگن يه ميس كال زعفران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اصفهانی یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوست دخترش ميرن پارك ميگه :عزيزم اگه اين درخت كاج زبون داشت الان به ما چي ميگفت ؟ دختره ميگه اگه زبون داشت ميگفت كره خر من زردآلوام نه كاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه تركه يه سکه 50 تومني پيدا ميكنه كه وسطش سوراخ بوده. ميگه: اي بابا، اينم از شانس من. وسطش گوشه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره دزدی تفنگ رو میذاره پشت گردن طرف میگه: اگه تکون بخوری با لگد می زنم تو سرت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین همیشه تو ماشین موقع پخش اون آهنگى که کلى منتظرش بودى بغل دستیت بعد یک ساعت سکوت یهو یاد یه خاطره ى قشنگ میوفته ؟ و شما هم میخوای بزنی نصفش کنی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ گفتـم در جریان باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم واسه غذا درست کردن از تکنيک رونالدينيو استفاده ميکنه صبح ديدم مرغو از فريزر در آورده  اومدم خونه ديدم ناهار املت داريم . فک و فامیل ما داریم!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوينيه ميره جبهه، آمار شهيدا زياد ميشه. ميرن تفحص ميبينند خمپاره كه مياد هيچكس نميخوابه رو زمين .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ناب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعف یعنی.... دلت برا خودت بسوزه... اون موقه میشی ضعیف ترین موجود دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ » ﻣﻐﺰ « ﻧﺒﺎﺷﯿﻢﻫﺎﻧــــــــــــــﻪ..................ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ » ﻓـــــــﺮﺍﺭ « ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﺯ اگه »ﻗِﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻐﺰﻫﺎ « ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روانشناسان لر ثابت کردند که مهمترين عامل طلاق , ازدواج است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی در خوراکی ها به جای این که بنویسن:از اینجا باز کنین . . . . . . . . . . . . . . . سنگین ترن بنویسن اگه تونستی از اینجا باز کن والاااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . .  الان بچمون داشت . . . . . . .  روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاکتوسرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره امام رضا میگه اسلام و علیک یا امام رضا چشمش میخوره به طلا های در و دیوار میگه وولک یا امام رضا تو با این همه طلا هشتم شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است که همه میخواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. {وینستون چرچیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن.....ميس كال چيه؟ميگه يه نوع مقياس وزن هست...نشنيديد؟ مثلا" ميگن يه ميس كال زعفران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اصفهانی یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با دوست دخترش ميرن پارك ميگه :عزيزم اگه اين درخت كاج زبون داشت الان به ما چي ميگفت ؟ دختره ميگه اگه زبون داشت ميگفت كره خر من زردآلوام نه كاج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روز يه تركه يه سکه 50 تومني پيدا ميكنه كه وسطش سوراخ بوده. ميگه: اي بابا، اينم از شانس من. وسطش گوشه نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره دزدی تفنگ رو میذاره پشت گردن طرف میگه: اگه تکون بخوری با لگد می زنم تو سرت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین همیشه تو ماشین موقع پخش اون آهنگى که کلى منتظرش بودى بغل دستیت بعد یک ساعت سکوت یهو یاد یه خاطره ى قشنگ میوفته ؟ و شما هم میخوای بزنی نصفش کنی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ … ✘ گفتـم در جریان باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم واسه غذا درست کردن از تکنيک رونالدينيو استفاده ميکنه صبح ديدم مرغو از فريزر در آورده  اومدم خونه ديدم ناهار املت داريم . فک و فامیل ما داریم!!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قزوينيه ميره جبهه، آمار شهيدا زياد ميشه. ميرن تفحص ميبينند خمپاره كه مياد هيچكس نميخوابه رو زمين .